LIVE LAKE projekto įgyvendinimas

2022-02-22 / Žemaitijos NP

Platelių ežeras – kone didžiausias Žemaitijos nacionalinio parko turtas, kuriuo džiaugiasi kiekvienas atvykęs aplankyti parką. Norint išsaugoti gerą ežero būklę Žemaitijos nacionalinio parko direkcija įgyvendina projektą „LIVE LAKE“, kurio metu bus parengtas Platelių ežero vandens kokybės pagerinimo veiksmų planas. Šiam planui parengti pasitelkta Klaipėdos universiteto specialistų pagalba. Visus 2022 metus bus vykdomi Platelių ežero intakų ir baseino vandens kokybės tyrimai. Intakų tyrimus jau pradėjome. Vasario pradžioje buvo paimti pirmieji mėginiai iš 15 vietų, kurios labiausiai įtakoja Platelių ežero baseino vandens kokybę bei ekosistemą. Mėginiai bus imami kiekvieną mėnesį iki kol intakai užšals. Iš paimtų mėginių bus įvertintas pH, elektrinio laidžio, ištirpusio deguonies kiekio, biogeninių medžiagų bei BDS7 pokytis metų laikotarpiu. Atlikus tyrimus bus pateikti pasiūlymai kokių veiksmų turime imtis, kad pagerinti Platelių ežero vandens kokybę. Šios veiklos yra įgyvendinamos projekto „Kuržemės ir šiaurės Lietuvos ežerų valdymo bei priežiūros tobulinimas“ (LIVE LAKE) lėšomis. Daugiau apie projektą galite paskaityti čia http://zemaitijosnp.lt/…/lii-449-kurzemes-ir-siaures…/

Scroll to top