ŽNPD veiklos ataskaitos pristatymas

2022-02-07 / Žemaitijos NP
logotipas

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija jau šį trečiadienį, t.y. vasario 9 d., 17.30 val. pristatys visuomenei 2021 m. veiklos ataskaitą.

Kviečiame visus prisijungti, užduoti klausimus, išsakyti savo pastebėjimus. O jeigu jau dabar turite klausimų, palikite komentarų skiltyje (Facebook arba instagram paskyrose). Pristatymas kartu bus transliuojamas ir ŽNPD Facebook paskyroje. Prisijungimo nuorodą rasite žemiau:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzEyM2NhMWUtM2VkNy00NzZkLTgwNTktN2Q2MDBhZDZlYTU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a10d6f22-76d0-4bea-bc7f-10ed6f1a78f7%22%2c%22Oid%22%3a%22b59cf08b-44c2-400f-8925-c4482af0763f%22%7d

Scroll to top