Projektas „Darnus kietųjų lapuočių miškų valdymas – darnaus turizmo vystymo praktika“.


2014-2020 m. Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa įgyvendinamas projektas
Darnus kietųjų lapuočių miškų valdymas – darnaus turizmo vystymo praktika“. 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, kartu su Švedijos miškų agentūrą (SE), Blekingės regionu (SE), Blekingės apskrities administracinė valdyba (SE),  Gdansko regioninė miškų urėdija (PL) bei Pamario turizmo valdyba (PL) pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos 2014-2020m. Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos finansuojamą projektą Darnus kietųjų lapuočių miškų valdymas – darnaus turizmo vystymo praktika“.

Projekto trukmė: 2016.07.01-2019-06-30

                      Projektu bus siekiama sukurti šešis naujus turizmo produktus: įrengti paukščių stebėjimo vietą prie Ilgio ežero (1); sukurti mobiliąją aplikaciją apie teikiamas paslaugas Žemaitijos nacionaliniame parke (2); sukurti 10 min. filmą apie Žemaitijos nacionalinį parką (3); pastatyti du informacinius terminalus (4); sertifikuoti naujus gidus (5); sukurti darbų parodą (6). Šalia šių darbų bus vykdoma ir daugybė kitų: kaip direkcijos tinklapio atnaujinimas, strategijų kūrimas, Liepijų miško tvarkymas, seminarų organizavimas, pažintinių išvykų organizavimas ir kt.

Projektu siekiama:

  • padidinti gamtos objektų populiarumą ir lankytojų skaičių lapuočių miškuose;
  • suburti vietos bendruomenę, vietines turizmo asociacijas, fizinius ir juridinius asmenis dirbti kartu;
  • sukurti naujus turizmo produktus bei paslaugas;
  • parengti bendrą strategiją, kuria bus siekiama padidinti ir populiarinti tarpvalstybinį turizmą kietųjų lapuočių miškuose, visame pietiniame Baltijos jūros regione, o projekto veiklos bus vykdomos kruopščiai atrinktose teritorijose.

Investicijų vertė: 302 883,90 Eur.

Finansinis įnašas: 45 432,58 Eur.

Daugiau informacijos: http://www.skogsstyrelsen.se/en/attractive-hardwoods/;

Projektas finansuojamas:  https://ec.europa.eu/regional_policy/lt/funding/erdf/ .

Scroll to top