PLATELIŲ DVARO SODYBOS TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO PLĖTRA

PLATELIŲ DVARO SODYBOS TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO PLĖTRA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ VEIKLOS SRITIES ,,PARAMA INVESTICIJOMS Į KAIMO KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDĄ, KRAŠTOVAIZDĮ“ VEIKLOS „TRADICINIŲ AMATŲ CENTRŲ PLĖTRA IV etapas 2016 m. sausis — 2017 m. balandis Projektu „Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centro plėtra“ siekiama išsaugoti Žemaitijos kultūrinį paveldą plėtojant Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centrą. Projekto įgyvendinimo metu numatoma rekonstruoti Platelių dvaro sodybos rūsį (unikalus kodas 24799), įsigyti baldų, įrangos tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, siekiant plėtoti tradicinius amatus (tradicinius žemaičių valgius, žvakių liejimą ir vilnos verpimą). Pilnai rekonstravus Platelių dvaro sodybos rūsį, kuriame įkurtas tradicinių amatų centras, bus užtikrinta gera kultūros paveldo objekto būklė, sudarytos sąlygos laisvai lankytis šiame objekte, puoselėti tradicinius vietos amatus, įjungti vietos bendruomenę į bendras veiklas. Be to, tradicinių amatų puoselėjimas didins vietos bendruomenės verslumą. Pastatas bus pilnai pritaikytas neįgaliesiems. Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centro plėtra prisidės prie Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklos „Tradicinių amatų centrų plėtra“ (toliau – Priemonės veikla) prioriteto– skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse bei Priemonės veiklos kompleksinio tikslo – kultūros ir gamtos paveldo išlaikymas, atkūrimas ir atnaujinimas pasiekimo. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruota kultūros vertybė – Platelių dvaro sodybos rūsys, bus puoselėjamos tradicinių amatų technologijos, sudarytos sąlygos tradiciniams amatininkams pristatyti tautinio paveldo produktus ir jais prekiauti (tradicinių amatininkų, gaminančių, kuriančių sertifikuotus tautinio paveldo produktus skaičius, bus 15 (prognozė 2018 m.), trys nauji amatai: kalvystė, klumpdirbystė, šaukščiaus amatas. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija biudžetinė įstaiga (ne pelno siekianti) teikianti visuomenei paslaugas per kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimą, atnaujinimą, informaciją, renginius, mokymą. Platelių tradicinių amatų centras patenka į Tradicinių amatų centrų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 3D-206 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra“ įgyvendinimo planavimo būdu tradicinių amatų centrų sąrašo tvirtinimo“. Investicijų vertė – 174 741 EUR. Prašoma paramos suma 157 267 EUR. Finansinis įnašas 17 474 EUR.

Scroll to top