LLI-010 GAMTINIO TURIZMO PRITAIKYMAS VISIEMS (UniGreen)

Projekto tikslas: Sudaryti sąlygas gamtinio turizmo plėtrai pasienio regionuose Latvijoje ir Lietuvoje, gerinant infrastruktūrą ir turizmo produktus, bei pritaikant juos žmonėms su negalia.

Bendra projekto vertė: 1 176 867,14 EUR

ERPF lėšos: 1 000 337,07 EUR

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 01.05.2017.-31.10.2019.

Projekto partneriai:

Kurzemės planavimo regionas, www.kurzemesregions.lv;

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, www.anp.lt;

Biržų regioninio parko direkcija, www.birzuparkas.lt;

Durbės savivaldybė, www.durbe.lv;

Kretingos rajono savivaldybės administracija, www.kretinga.lt;

Kuldygos savivaldybė, www.kuldiga.lv;

Ruojos savivaldybė, www.roja.lv;

Saldaus savivaldybė, www.saldus.lv;

Skrundos savivaldybė, www.skrundasnovads.lv;

Ventspilio savivaldybė, www.ventspilsnovads.lv;

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, www.zemaitijosnp.lt

„UniGREEN“ projekto rezultatų bus siekiama:
1) kuriant naujus ir gerinant jau esančius gamtinio turizmo produktus bei didinant jų žinomumą ir prieinamumą visoms keliautojų grupėms;
2) atitinkamomis rinkodarinėmis priemonėmis reklamuojant projekto teritoriją, kaip vieną vietą įvairiapusiam gamtos pajautimui (vadovai, žemėlapiai, tinklalapiai);
3) panaudojant investicijas gamtos objektų valdymui. Lėšos skiriamos infrastruktūrai įrengti (3 apžvalgos bokštams (platformoms), 7 pontoniniams tiltams, 19 informacinių stendų, 1 automobilių stovėjimo aikštelei ir 3 poilsio vietoms, 6 pėsčiųjų takams su rekreaciniais ir edukaciniais elementais). Ši infrastruktūra bus įrengta 10-yje gamtinių teritorijų. 5 iš jų – priskiriamos NATURA 2000 teritorijoms, 2 – šalia jų.
4) kuriant produktus (unikalus metodas: informacija Brailio raštu, įgarsinimo sprendimai, infrastruktūros pagerinimas), pritaikytus žmonėms su negalia.
5) remiant vietos verslą ir vystant kokybišką gyvenamają ir darbo aplinką skirtingoms socialinėms grupėms, įskaitant neįgaliuosius.

Projekto metu Žemaitijos nacionalinio parko direkcija numato įgyvendinti šiuos uždavinius:

Sutvarkyti Platelių ežero apžvalgos aikštelę, įrengti informacinius stendus (9), tarp jų ir Brailio raštu, lankytojų skaičiuotuvą (1);
Suorganizuoti konferenciją apie turizmo sektoriaus pritaikymo žmonėms su negalia galimybes;
Parengti ir išleisti pažintinių takų žemėlapius, lankstinukus ir suvenyrus pritaikytus ir žmonėms turinties regos negalią;
Organizuoti gidų kursus ir praktinius mokymus projekto partnerių specialistams, vietos turizmo paslaugų teikėjams ir verslininkams;
Dalyvauti partnerių organizuojamose veiklose, kelionėse pasisemti gerosios praktikos žinių.

Daugiau informacijos:

Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja – Rovena Augustinė (tel. +370 659 81609; el.paštas Rovena.augustine@zemaitijosnp.lt)

Unigreen projekto koordinatorė – Rūta Antanavičiūtė (el. paštas: ruta.antanaviciute@zemaitijosnp.lt)

Daugiau informacijos apie programą: www.latlit.eu

http://www.europa.eu/

Projektą iš dalies finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa.

* Projekto aprašymas parengtas Europos Sąjungos lėšomis. Už aprašymo turinį atsako Žemaitijos nacionalinio parko direkcija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos poziciją.


Pradėtos įgyvendinti veiklos (informacija nuolat atnaujinama):

  1. Projekto partnerių (34 žmonės) 5 dienų kelionė į Suomiją. Geroji Suomijos patirtis. Kelionės metu lankyti Suomijos nacionaliniai parkai, draustiniai ir kiti turizmo objektai pritaikyti žmonėms su negalia. Daugiau informacijos: Geroji Suomijos patirtis
  2. Platelių ežero apžvalgos aikštelės sutvarkymo darbai. Projekto lėšomis atliekami lankytojų mėgstamos apžvalgos vietos atnaujinimo ir pritaikymo žmonės su negalia darbai. Daugiau informacijos: Platelių apžvalgos aikštelės tvarkymas.
  3. 2017 m. spalio 19-20 d. organizuojama tarptautinė konferencija „Accessible Nature Tourism”.  Daugiau informacijos: Konferencija
  4. Dalyvauta projekto partnerių susitikime Usmoje 2017 m. lapkričio 8-9 d.
  5. Baigta tvarkyti Platelių ežero apžvalgos aikštelė, pastatyti informaciniai stendai, kurių vienas – taktilinis, pritaikytas regėjimo negalią turintiems žmonėms. Daugiau informacijos: Baigta tvarkyti apžvalgos aikštelė
  6. Platelių ežero apžvalgos aikštelėje pastatytas lankytojų skaičiuotuvas, siekiant įvertinti lankytojų, kurie domisi apžvalgos vietomis ir šia konkrečia Platelių ežero apžvalgos aikštele, srautus.
  7.  Dalyvauta mokomojoje išvykoje projekto partneriams ir turizmo srityje dirbantiems specialistams į Kuržemės regioną, Latvijoje 2018 m. gegužės 10-11 d., kurios metu susipažinta su turizmo paslaugų ir infrastruktūros pritaikymo galimybėmis neįgaliesiems.
  8.  Dalyvauta projekto partnerių susitikime Aukštaitijos nacionaliniame parke 2018 m. gegužės 17-18 d.
  9.  Suorganizuoti gidų rengimo kursai 15 žmonių, kuriems išduotas išduotas pažymėjimas, suteikiantis galimybę verstis gido praktika.
  10.  Suorganizuotas praktinis seminaras, siekiant suteikti žinių ir įgūdžių reikalingų bendraujant su žmonėmis, turinčiais fizinę ir regos negalią, teikiant paslaugas turizmo srityje. Taip pat suorganizuotos ekskursijos žmonėms turintiems regėjimo ir judėjimo negalią.
  11. Dalyvauta projekto partnerių susitikime Biržų regioniniame parke 2018 m. spalio 25-26 d.
  12.  Išleisti atvirukai su taktiliniu vaizdu bei reginčiųjų ir Brailio raštu. Taktilinio vaizdo perteikimui buvo naudojama iškilioji spaudos technologija, suprantama regėjimo negalią turintiems žmonėms ir padeda  jį liečiančiam žmogui geriau suprasti realų vaizdą.
  13. Suorganizuotas projekto partnerių susitikimas Žemaitijos nacionaliniame parke 2019 m. balandžio 11-12 d.
  14. Išleisti lankstinukai bei žemėlapiai apie pažintinius takus Žemaitijos nacionaliniame parke. Dalis lankstinukų ir žemėlapių parengti su taktiliniu vaizdu, reginčiųjų ir Brailio raštu. Taktilinio vaizdo perteikimui buvo naudojama iškilioji spaudos technologija, suprantama regėjimo negalią turintiems žmonėms (2019-04-25) (leidiniai ir nuotraukos apačioje).
  15. Drauge su Kuržemės planavimo regionu rengtas leidinys-gidas „Gamtos takai” (3 kalbomis -LT, EN, LV). Gide pateikiama apie 80 gamtinių takų maršrutų, esančių projektinėse teritorijose Latvijoje ir Lietuvoje. Leidiniai išleisti 2019 m. gegužės mėn. Gamtos takų leidinius galima rasti čia: https://www.kurzemesregions.lv/en/projects/tourism/unigreen/nature-trails/
  16. Nuo 2019 m.birželio 17 d. iki 2019 m. rugpjūčio 26 d. organizuota ir vykdyta akcija „Takais per Lietuvą!”(daugiau informacijos pateikiama žemiau).
  17. 2019 m. liepos 22-23 d. Papėje (Latvija) vyko priešpaskutinis projekto partnerių susitikimas. Daugiau: http://zemaitijosnp.lt/priespaskutinis-unigreen-projekto-partneriu-susitikimas-papeje/

3. Konferencijos „Accessible Nature tourism”, vykusios 2017 m. spalio 19-20 dienomis pranešėjų prezentacijos:

1. Leena Kuosmanen, Laurea Universitetas, Suomija – „How Accessibility can Enhance Tourism? Visitor-Friendly and Barrier-Free Service Environments for Customers with Special Needs;
2. Maris Ceirulis, Liepojos neregių bendrija, Latvija – „Universal Design Principles, Latvia Case;
3. Ginta Žemaitaitytė, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, Lietuva – „Accessible Tourism For All – Are We Ready?„;
4. Riikka Mansikkaviita, Metsähallitus, Parks & Wildlife Finland, Suomija„Everyone outdoors”

16. Akcija “Takais per Lietuvą”

Akcija pratęsta iki 2019-09-30.
Žemaitijos nacionalinio parko direkcija (nuo birželio 10 d. iki rugpjūčio 31 d.) pradėjo akciją #takaisperLietuvą, skatinančią aktyvų gyvenimo būdą. Akcija siekiama pakviesti visus išeiti į lauką ir pažinti gamtą žygiuojant Lietuvoje, o žygių įspūdžiais pasidalinti socialiniuose tinkluose – Facebook or Instagram, naudojant grotažymę #takaisperLietuvą. Kartą per savaitę vienas laimingasis žygeivis bus atrenkamas ir gaus specialų projekto „Gamtinis turizmas visiems“ prizą – kuprinę su naudingu inventoriumi žygiams. Akcija tęsis visą vasarą! Akcijos metu taip pat kviečiame keliauti Kuržemės gamtos takais, o įspūdžiais dalintis naudojant socialiniuose tinkluose naudojant grotažymę #takoKurzemē.

Laimėtojai ir jų nuotraukos bus skelbiami Žemaitijos nacionalinio parko Facebook profilyje ir internetiniame tinklapyje www.zemaitijosnp.lt. Facebook ir Instagram paskyrose visi yra kviečiami dalintis gamtos vaizdais, nuotykių įspūdžiais žygiuojant.

Daugiau informacijos apie gamtos takus Šiaurės Lietuvoje ir Kuržemėje galima rasti gamtos takų vadove, kurį galima nemokamai pasiimti visuose turizmo informacijos centruose Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje. Taip pat galima parsisiųsti gamtos takų vadovo *pdf versiją lietuvių, anglų ir latvių kalbomis. Gamtos takų vadove takai, kurie yra pritaikyti neįgaliesiems, senjorams ir šeimos keliaujančioms su kūdikių vežimėliais yra paryškinti žalia spalva, todėl mes džiaugiamės galėdami pakviesti neįgaliuosius, senjorus ir, žinoma, visą šeimą dalyvauti akcijoje. Žygeiviai taip pat gali rasti naudingą gamtos takų vadovą Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje su takų aprašymais, audio ir video medžiaga, taip pat GPX maršrutus Kuržemės planavimo regiono tinklapyje: https://www.kurzemesregions.lv/en/projects/tourism/unigreen/nature-trails/.

14. Leidiniai (2019-04-25):
Atvirukai Brailio raštu EN– Atvirukai regintiesiems EN,(Pastaba: vienas leidinys)
Atvirukai Brailio raštu LT; Atvirukai regintiesiems LT, (Pastaba: vienas leidinys, žr. apačioje)
Lankstinukai:
Paplatelės pažintinis takas LT; Paplatelės pažintinis takas_EN;
Šeirės pažintinis takas LTŠeirės pažintinis takas_EN;
Plateliai ir jų apylinkės LT; Plateliai ir jų apylinkės EN;
Plokštinės pažintinis takas LT; Plokštinės pažintinis takas EN;
Dviračiu aplink Platelių ežerą Brailio raštu – Dviračiu aplink Platelių ežerą regintiesiems (Pastaba: vienas leidinys)
Šeirės pažintinis takas Brailio raštu – Šeirės pažintinis takas regintiesiems (Pastaba: vienas leidinys)
Žemėlapis:
Žemėlapis A4 Brailio B pusė, Žemėlapis A4 Brailio A pusė – Žemėlapis A4 regintiesiems A pusė, Žemėlapis A4 regintiesiems B pusė (Pastaba: vienas leidinys)

Leidinys „Turizmo infrastruktūros, produktų ir paslaugų pritaikymas žmonėms su specialiaisiais poreikiais”

 

Scroll to top