Paslaugos

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos specialistai teikia šias administracines paslaugas.

1. Asmenų skundų, pranešimų ir prašymų priėmimas ir nagrinėjimas
Aprašymas
Schema

2. Derinimas dėl dirbtinio vandens telkinio įrengimo Žemaitijos nacionaliniame parke
Aprašymas
Schema

3. Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Su Natura 2000 ir vandens pagrindų susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“, išdavimo
Aprašymas
Schema

4. Pažymos apie leidimą miškui įveisti „NATURA 2000“ teritorijoje išdavimas
Aprašymas
Schema

5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „NATURA 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadų rengimas ir teikimas
Aprašymas
Schema

6. Išvadų teikimas dėl teritorijų planavimo dokumentų ir objektų statybos, rekonstravimo, restauravimo ir kitų projektų
Aprašymas
Schema

7. Specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimas
Aprašymas
Schema

ŽNPD teikia jai pavaldžių ekspozicijų lankymo paslaugas, organizuoja pažintinės ekskursijas po Žemaitijos nacionalinį parką, edukacinių užsiėmimus ir kt.

ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Mokamų paslaugų nuolaidos

 

Scroll to top