Konferencija kryždirbystės paveldui

2023-10-27 / Žemaitijos NP
Žmonės sėdi ir diskutuoja

2023 m. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija vykdo projektą ,,Kryždirbystė. Beržoro kryžiaus kelias“.  Jau vyko jaunųjų menininkų kūrybinė stovykla ,,Kryždirbystė. Beržoro kryžiaus kelias“, įvairios edukacinės veiklos, žygiai. Spalio 24 d. Platelių dvaro svirne įvyko konferencija ,,Kryždirbystė. Beržoro kryžiaus kelias“.  Konferencijoe pranešimus skaitė: muziejininkas Vytautas Ramanauskas apie menininką, kryždirbystės paveldo fiksuotoją Česlovą Kontrimą; Mažeikių savivaldybės paminklotvarkininkė Rūta Končiutė-Mačiulienė, medžio meistras, restauratorius Dovydas Ušinskas apie metalinių ir medinių kryžių, koplytstulpių ir koplytėlių išsaugojimą  Mažeikių rajone; tautodailininkas Alioyzas Pocius ir Aldona Kuprelytė apie Beržoro kryžiaus kelią, atkūrimo istoriją. Įvyko diskusija apie kultūros (kryždirbystės) paveldo išsaugojimo problemas ir galimybes.

 Projektą remia ,,Kryždirbystė. Beržoro kryžiaus kelias“ Lietuvos kultūros taryba, Plungės rajono savivaldybė.

Žemaitijos nacionalinio parko Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyr. specialistė Aldona Kuprelytė

zemaitijos nacionalinio parko logotipas
Scroll to top