Priskirtos teritorijos

Siekiant užtikrinti tinkamą neturinčių direkcijų valstybės įsteigtų saugomų teritorijų ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų priežiūrą, apsaugą ir tvarkymą, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius įsakymu šios teritorijos yra priskirtos saugomų teritorijų direkcijoms.

Priskirtose teritorijose direkcijos nustatyta tvarka vertina būklę, vykdo Europos Bendrijos svarbos rūšių monitoringą, organizuoja ir/ar vykdo apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimą, kad būtų išsaugotos esamos ir atkurtos pažeistos natūralios buveinės, saugomų rūšių gyvūnų ir augalų populiacijos iki palankios būklės.

 

Priskirtų teritorijų sąrašas
plačiau
Priskirtų teritorijų žemėlapiai
plačiau
Scroll to top