Išskirtinė vertė

Bene visas gyvenimas Žemaitijos nacionaliniame parke sukasi aplink Platelių ežerą. Tai giliausias, didžiausias ir bene gražiausias ežeras Žemaitijoje su salomis, pusiasaliais, įlankomis, apjuostas kalvų virtinėmis, miškais pasidabinęs. Jame gyvena reliktinė žuvis – Platelių sykas.

Nacionaliniame parke auga tankūs, ūksmingi eglynai, natūralūs seni spygliuočių ir mišrūs miškai.

Piliakalnių, alkakalnių, šventviečių gausa mena senąją kultūrą. O pakelėse, laukuose pabirę koplytėlės, koplytstulpiai atskleidžia vietos gyventojų gyvenseną, tradicijas. Jas dar labiau paryškina vis dar švenčiamos Užgavėnės. Unikalus objektas – Šaltojo karo muziejus.

Nacionalinio parko steigimo tikslas yra išsaugoti nacionalinio parko išskirtinę visuotinę vertę

  • Kraštovaizdžio įvairovę: miškingus Plokštinės ir Rukundžių pelkynus, Platelių ežero Laumalenkos ir Šilinės hidrografinius kompleksus, raiškaus moreninio (Mikytų, Pučkorių) ir keiminio (Šarnelės, Jazdauskiškių, Grigaičių) kraštovaizdžio etalonus, Gardų ozą, Medsėdžių ir Liepijos limnokeimus, Babrungo ir Margupio slėnius, Paburgės, Siberijos, Pakastuvos, Užpelkių, Ertenio ir Paparčių pelkes, atviras, tarp miškingų kraštovaizdžių įsiterpusias erdves, išmargintas laisvu vienkieminiu užstatymu suformuotomis sodybomis bei tradiciškai susiformavusiomis kompaktiškai užstatytomis teritorijomis miesteliuose ir kaimuose;
  • Unikalias negyvosios gamtos vertybes: legendomis bei padavimais apipintus gamtos paveldo objektus: septynias Platelių ežero salas, Kreiviškių ir Auksalės pusiasalius, Beržoro ir Ilgio ežero salas, tankiai nacionalinį parką išraizgiusias versmes ir šaltinynus, povandenines gitijos atodangas Platelių ežero Nalijos gelmėje;
  • Unikalias gyvosios gamtos vertybes: tankius, ūksmingus eglynus, vakarų taiga vadinamus natūralius senus spygliuočių ir mišrius miškus, išskirtinius medžius – gamtos paveldo objektus, (Raganos uosį, Platelių liepą ir vinkšną, Stirbaičių ąžuolą, eglę Bobą, Birškaus buką, Plokščių miško eglę, Paparčių kaštoną), Lietuvoje vieninteles žinomas mažojo varpenio, tikrojo žvynbaravykio augavietes, Europoje saugomų rūšių paukščius (jerubes, griežles ir gulbes giesmininkes), Platelių ežero ekosistemą su menturdumblių bendrijomis ir lašišinių žuvų – ežerinio syko ir seliavos vietinėmis populiacijomis;
  • Savitą kultūros paveldą: Užpelkių, Gegrėnų, Pūčkorių, Jazdauskiškių, Grigaičių, šv. Jono (Žemaičių Kalvarijos), Šarnelės, Mikytų, Medsėdžių, Žernių piliakalnius, senąsias šventvietes (Visvainių, Mikytų, Vilkų, Gilaičių, Paparčių, Gudalių alkakalnius), kapinynus, senųjų gyvenviečių vietas Gegrėnuose ir Šarnelėje, architektūriniu savitumu išsiskiriančią Žemaičių Kalvarijos sakralinį kompleksą, Platelių dvaro ir parko kompleksą, etnokultūrinės vertės požymius išlaikiusius Beržoro, Stirbaičių ir Visvainių kaimus, Babrungėnų malūną, Platelių ir Beržoro medines bažnyčias.
  • Užtikrinti Žemaitijos etnografiniam regionui būdingų tradicijų tęstinumą, sudarant prielaidas vienintelės Užgavėnių ekspozicijos, įrengtos Platelių dvaro arklidėje, Šaltojo karo ekspozicijos, Žemaitės memorialinio muziejaus ir kitų unikalių muziejų bei muziejinių ekspozicijų veiklai, taip pat tradicinių amatų centro veiklai, organizuojant tradicinėmis tapusias šventes (Užgavėnes, Jonines, Trijų karalių, Europos parkų dienos ir kt.), išskirtinius reiškinius.

Daugiau informacijos

Scroll to top