Gegužės 21-oji – „Natura 2000“ diena

2024-05-21 / Žemaitijos NP
pelkinis ežera, apsuptas miško

Gegužės 21-ąją yra minima „Natura 2000“ diena. Tai diena skirta išsaugoti Europos gamtos paveldą. Šią dieną 1992 m. buvo patvirtinta Europos Sąjungos (ES) Buveinių direktyva. Ši direktyva, kartu su 1979 m. priimta ES Paukščių direktyva sudarė teisinį pagrindą „Natura 2000“ tinklo kūrimui Europos sąjungos šalyse.

„Natura 2000“  yra vientisas buveinių apsaugai (BAST) svarbių teritorijų tinklas, sudarytas iš teritorijų, kuriose yra tam tikro tipo Europos bendrijos svarbos natūralių buveinių ir Europos bendrijos svarbos rūšių buveinių. Tinklas skirtas palaikyti, o kur reikia – atkurti iki palankios apsaugos būklės tam tikrų tipų natūralioms buveinėms ir rūšių buveinėms jų natūraliame areale. Į „Natura 2000“ tinklą įeina ir paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST).

Šiuo metu „Natura 2000“ tinklą Lietuvoje sudaro 711 teritorijų – 85 PAST ir 626 BAST. Jos užima 15% Lietuvos teritorijos ir 75% bendro Lietuvos saugomų teritorijų ploto.

Beveik visa Žemaitijos nacionalinio parko teritorija patenka į „Natura 2000“ tinklą ir atitinka kriterijus keliamus BAST ir PAST.

Nacionaliniame parke yra nustatyta 16 Lietuvoje identifikuotų saugotinų europinės svarbos buveinių tipų (daugiau apie BAST).

Taip pat apsaugos prioritetai nustatyti 3 europinės svarbos saugomoms paukščių rūšims: jerubė (Tetrastes bonasia), griežlė (Crex crex) ir gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus).(Daugiau apie PAST).

Labai svarbu, kad visuomenė žinotų, kas yra „Natura 2000“ tinklas, kodėl jis yra įsteigtas ir kas juo yra saugoma. Esame linkę tikėti, kad gamtoje viskas atsistato ir susitvarko savaime. Gal taip ir buvo iki tol, kol mūsų pačių daromas poveikis gamtai netapo toks stiprus. Šiuo metu aiškiai matome, kad žmogaus veikla daro vis didesnę ir didesnę įtaką natūralioms ekosistemoms, nyksta rūšys ir jų užimamos buveinės. Todėl jau dabar gyvybiškai būtina susimąstyti apie žmonijos ir kiekvieno iš mūsų daromą poveikį mus supančiai aplinkai, keisti savo elgseną. Kuo didesnė visuomenės dalis tai supras, tuo svarbesni sprendimai bus priimami gamtos paveldo išsaugojimui, o ateities kartos turės kuo džiaugtis.

Visus su „Natura 2000“ diena!

Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja (patarėja darbui su visuomene) Rovena Augustinė

Scroll to top