Antanui Vaškiui – garbingas apdovanojimas

2024-06-21 / Žemaitijos NP

Birželio 15 dieną Plungės kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose įvyko Plungės rajono savivaldybės iškilmingas savivaldybės tarybos posėdis. Posėdžio metu pagerbti iškiliausieji mūsų krašto kūrėjai – įteiktos kultūros ir meno premijos. Šiemet jos paskirtos Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos mokytojai metodininkei Irenai Bakanauskienei ir talentingam, įvairiuose konkursuose laurus skinančiam menininkui, kryždirbiui Antanui Vaškiui. Nuoširdžiausi sveikinimai menininkams.

Šiuo metu Platelių dvaro svirne veikia  Antano Vaškio kūrybos paroda (iki liepos 14 d.). Birželio 29 d., per Plateliškių sueigą, bus pristatyta Antano Vaškio kūryba. Kviečiame dalyvauti.

Žemaitijos nacionalinio parko Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyr.  specialistė (kultūrologė) Aldona Kuprelytė                                                       ***

Apie menininką Antaną Vaškį

Platelių dvaro svirnas (Didžioji g.22, Plateliai)

2024 m. birželio 14 d. – liepos 14 d.

Gimė 1964 m. sausio 12 dieną Didvyčių k., Plungės r. sav. Gyvena Plokščių k., Plungės r.sav.

I š s i l a v i n i m a s

Nuo 1971 m. pradėjo lankyti Didvyčių pradinę mokyklą, nuo III klasės – Plungės 3-ąją vidurinę mokyklą.

1982 m. baigė Plungės 4-ąją vidurinę mokyklą. 1988 m. baigė Telšių taikomosios dailės technikumą, įsigijo meninio akmens apdirbimo specialybę.

D a r b a s

1988 – 1991 m. dirbo Liaudies kūrybos dirbinių įmonėje ,,Minija“ etalonų kūrėju.  Nuo 1991 m. dirba  Žemaitijos nacionalinio parko amatų meistru.

P e r s o n a l i n ė s  p a r o d o s  

2004, 2009, 2014, 2019, 2024 m. – Plateliuose.

2005 m. – Plungėje, 2023 m. – Giliogiryje.

Parodose dalyvauja nuo 1978 m.

1985-1987 m. dalyvavo Liaudies kūrybos dirbinių įmonės ,,Minija“ kūrybinėse drožėjų stovyklose Paplatelės k.

Nuo 2004 m.dalyvavo įvairiuose kultūriniuose projektuose – kūrybinėse stovyklose. 2006 m. kūrybinėje stovykloje ,,Senieji Platelių luotai”  kartu su V.Jaugėla išskaptavo senovinio Platelių luoto kopiją.                                                                                                    

A p d o v a n o j i m a i 

2005 m. Šilalės kultūros centro parodos-konkurso „Žemaičių ir Lietuvos deivai ir deivės“ nugalėtojas.

2007 m. respublikinės parodos – konkurso „Aukso vainikas“ nugalėtojas (kryždirbystė).

2010 m. respublikinės parodos – konkurso „Aukso vainikas“ II vieta (Užgavėnių kaukės).

2012 m. respublikinės parodos – konkurso „Aukso vainikas“ II vieta (kryždirbystė).

2014 m. respublikinės parodos – konkurso „Aukso vainikas“ nugalėtojas (kryždirbystė).

2019 m. atminimo ženklas „Už nuopelnus Žemaitijai“

2021, 2024 m. Plungės r. sav. Kultūros ir meno premija.

2023 m. respublikinės parodos – konkurso „Aukso vainikas“ nugalėtojas (kryždirbystė).

Pastatyti kryždirbystės objektai:

1987 m. Monumentali skulptūra „Žemyna“ prie Žlibinų kultūros centro (Plungės r.sav.).

1989 m. Stogastulpis „Moteris ir tiesa“ prie Plungės rajono viešosios bibliotekos vaikų skyriaus (Plungės r.sav.).

1989 m. Koplytstulpis stalinizmo aukoms (akmuo) Alsėdžių kapinėse (Plungės r.sav.)

1989 m. Koplytstulpis stalinizmo aukoms prie Rietavo kapinių (Rietavo sav.)

1989 m. Monumentali skulptūra Marija Sopulingoji (1940-1953 metų kankinių atminimui) (akmuo) Plungės bažnyčios šventoriuje. (Plungės r.sav.).

1990 m. Monumentali skulptūra „Dieve, saugok Lietuvą“ (akmuo) prie Plungės rajono viešosios bibliotekos vaikų skyriaus. (Plungės r.sav.).

1994 m. Monumentali skulptūra S.Riaubai atminti (2020 m. padaryta kopija, senoji sunyko). (Plungės r.sav.).

1996 m. Koplytstulpis su Rūpintojėliu Laivių k. (Kretingos sav.).

1997 m. Koplytstulpis su Florijonu Platelių miestelio centre (2019 m. restauruotas). (Plungės r.sav.).

1998 m. Koplystulpis su Marijos skulptūra S.Riaubos tėviškėje Godelių k. (Plungės r.sav.).

2000 m. Šiaulių kryžius Žemaičių Kalvarijoje (Plungės r. sav.).

2000 m. Koplytėlė prie eglės su Rūpintojėliu Mačiūkių k. (Plungės r.sav.).

2000 m. Koplytstulpis su Domininku Mačiūkių k. (Plungės r.sav.).

2002 m. Koplytėlė prie pušies su Rūpintojėliu Mačiūkių k. (Plungės r.sav.).

2002 m. Gailestingumo kryžius Plungės naujosiose kapinėse Jovaišiškės k. (Plungės r.sav.).

2002 m. Koplytstulpis su Jonu Nepomuku Laumalenkų k. (Plungės r.sav.).

2003 m. Stogastulpis Žemaičių Kalvarijos 750 m. jubiliejui Žemaičių Kalvarijoje (Plungės r. sav.).

2004 m. Koplytstulpis su šv. Juozapu Plateliuose (Platelių bažnyčios 260 m. jubiliejui). (Plungės r.sav.).

2004 m. Monumentali skulptūra „Smuikininkas“ Stirbaičių k. (Plungės r.sav.).

2004 m. Koplytstulpis su Rūpintojėliu (Gegrėnų bažnyčios 250 m. jubiliejui) netoli Gegrėnų bažnyčios šventoriaus. (Plungės r.sav.).

2005 m. Koplytstulpis su Vilties angelu ir Marija su kūdikiu Šiauliuose.

2005 m. Monumentali skulptūra Marija su kūdikiu Plungėje. (Plungės r.sav.).

2005 m. Koplytstulpis su Jonu Nepomuku Visvainių k. (Plungės r.sav.).

2007 m. Benediktinis kryžius Plateliuose. (Plungės r. sav.).

2007 m. Koplytstulpis su Jonu Nepomuku Stirbaitinės miške Beržoro k. (Plungės r.sav.).

2007 m. Koplytstulpis su šv.Konstantinu kraštotyrininkui K.Bružui atminti. (Plungės r.sav.)

2008 m. Koplytstulpis su Jėzumi Nazariečiu Kęstaičių k. (Telšių r.sav.).

2009 m. Koplytėlė prie medžio su Jonu Nepomuku Užpelkių k. (Plungės r.sav.).

2009 m. Monumentali skulptūra „Einantis namo“ (akmuo) Plungėje (Plungės r.sav.).

2009 m. Koplytėlė prie medžio su Rūpintojėliu Beržoro k. (Plungės r.sav.).

2009 m. Koplytstulpis su Pieta Beržoro k. (Plungės r.sav.).

2010 m. Koplytstulpis su šv.Cecilija P.Zaniauskaitės100-čiui Medsėdžių k. (Plungės r.sav.).

2010 m. Koplytstulpis su Jonu Nepomuku Mačiūkių k. (Plungės r.sav.).

2010 m. Kryžius vyskupui V. Borisevičiui atminti Žemaičių Kalvarijoje (Plungės r. sav.).

2011 m. Monumentali skulptūra poetui V.Mačerniui Žemaičių Kalvarijoje (Plungės r. sav.).

2012 m. Monumentali skulptūra ,,Skrydis per Žemaičių Kalvariją“  (vyskupui M.Valančiui) Žemaičių Kalvarijoje (Plungės r. sav.).

2012 m. Koplystulpis su šv. Leonardu Klausgalvų k. (Kretingos r.sav.).

2012 m. Koplystulpis nužudytiems Kretingos žydams ir Kvecių ūkininkams atminti Kvecių k. (Kretingos r.sav.).

2013 m. Koplytstulpis su šv. Petru ir Rūpintojėliu Žemaičių krikšto jubiliejui Plateliuose (Plungės r. sav.).

2013 m. Koplytstulpis su Jonu Nepomuku Plungėje. (Plungės r.sav.).

2013 m. Monumentali kompozicija su Rūpintojėliu Plungėje (Plungės r.sav.).

2013 m. Koplytstulpis Žemaičių krikšto jubiliejui Žemaičių Kalvarijoje (Plungės r. sav.).

2013 m. Kryžius Žemaičių krikšto jubiliejui Gegrėnų bažnyčios šventoriuje (Plungės r. sav.).

2014 m. Koplytėlė prie medžio su šv. Stanislovu Beržoro k. (Plungės r.sav.).

2014 m. Koplytstulpis su šv. Mykolu Žemaičių Naumiestyje (Šilutės r.sav.)

2014 m. Skulptūra Nukryžiuotasis (centrinis altorius) Gaurės bažnyčioje (Tauragės r.sav.).

2014 m. Kryžius su Marijos ir Nukryžiuotojo skulptūromis (Platelių bažnyčios 270 m. jubiliejui) Platelių bažnyčios šventoriuje. (Plungės r.sav.).

2014 m. Kryžius su Jėzaus Nazariečio ir Nukryžiuotojo skulptūromis (Gegrėnų bažnyčios 260 m. jubiliejui) Platelių bažnyčios šventoriuje. (Plungės r.sav.).

2014 m. Koplytstulpis su Šv. Jurgiu Beržore (Plungės r. sav.).

2014 m. Koplytsulpis su Marija Maloningąja Vilniuje.

2015 m. Koplytstulpis su šv. Jurgiu ir Rūpintojėliu Sartininkuose (Tauragės r.sav.).

2015 m. Kryžius Žemaičių krikšto jubiliejui Pašaltuonio bažnytkaimyje (Jurbarko r. sav.).

2016 m. Koplytstulpis šv. Justinu filosofui Justinui Mikučiui atminti Babrungėnų k. (Plungės r.sav.).

2016 m. Koplytstulpis su šv. Jurgiu Žemaitijos nacionalinio parko 25-čiui Laumalenkų k. (Plungės r.sav.).

2016 m. Koplytėlė prie medžio su Marija Maloningaja Stirbaičių k. (Plungės r.sav.).

2016 m. Koplytėlė su Marija Maloningąja, šv. Jonu, Šv. Antanu Glaudžių k. (Plungės r.sav.).

2016 m. Monumentali skulptūra ,,Žemaičių motina“ (akmuo) Žemaičių Kalvarijoje (Plungės r.sav.)

2017 m. Monumentali skulptūra  popiežiui Jonui Pauliui II  (akmuo) Žemaičių Kalvarijoje (Plungės r.sav.).

2017 m. Koplytstulpis su šv. Agniete Beržore. (Plungės r.sav.).

2018 m. Kryžius Lietuvos šimtmečio jubiliejui Šateikių bažnyčios šventoriuje (Plungės r.sav.).

2018 m. Stogastulpis Giliogirio k. (Rietavo sav.).

2019 m. Koplytstulpis su Rūpintojėliu ir Marija su kūdikiu Tveruose (Rietavo sav.)

2019 m. Koplytėlė su Pieta Pūčkorių k. kapinėse (Plungės r.sav.)

2021 m. Koplytėlė su šv. Jurgiu  Stirbaičiuose (Plungės r. sav.)

2022 m. Koplytstulpis su šv. Marija Medsėdžiuose (Plungės r. sav.)

2022 m. Koplytstulpis su šv. Jonu Nepomuku Stirbaičiuose (Plungės r. sav.)

2023 m. Koplytstulpis su šv. Marija, Nukryžiuotoju, šv. Stanislovu  ir šv. Barbora Platelių k. (Plungės r. sav.)

Sodybos klėtyje yra surinkęs medžio apdirbimo įrankių ir savo darbų kolekcijas.

Scroll to top