Žiemojančių vandens paukščių apskaita

2021-01-19 / Žemaitijos NP

Kaip ir kiekvienais metais Lietuvos ornitologų draugija sausio 15-18 dienomis organizavo žiemojančių vandens paukščių apskaitą mūsų šalies vidaus vandenyse. Apskaitose kasmet dalyvauja ir Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos, tarp jų ir mūsų direkcijos darbuotojai.

Sausio pirmąjį dešimtadienį didžiuosiuose Žemaitijos nacionalinio parko ežeruose dar galima buvo grožėtis įvairiais vandens paukščiais:  gulbėmis nebylėmis, didžiaisiais dančiasnapiais, klykuolėmis ir kitais.  Pradėjus spausti šaltukui, sausio 10 dieną jau visiškai ledu pasidengė Žiedelio, Beržoro ežerai, Platelių ežero pietinės dalies įlankos. O sausio 15 dieną ledas jau kaustė didžiąją Platelių ežero dalį. Po kelias, grupelėmis ir net pavieniui gulbės nebylės tupėjo ant ledo visai arti jachtklubo, taip keldamos žmonių susirūpinimą, ar joms kas nors nenutiks.

Užbaigę lūšių ir kitų žvėrių apskaitą Natura 2000 teritorijoje “Rietavo miškai” skubėjome kuo greičiau grįžti prie Platelių ežero, kad suspėtume suskaičiuoti čia dar esančius vandens paukščius, pamatyti kokia gulbių nebylių būklė, nes dėl jų buvome sulaukę gyventojų  telefoninių skambučių.  Važiuojant keliu nuo Tilvikų link Plungės ties Kulių gyvenviete pamatėme pietvakarių kryptimi skrendančių didžiųjų kormoranų virtinę. Jų buvo apie 200, o gal ir daugiau! Tai labai neįprastas reiškinys žiemos metu, nes šie paukščiai žiemoti išskrenda į Viduržemio jūros pakrantes – Prancūziją, Kroatiją, Ispaniją, kitas šiltas šalis.

Prie Platelių ežero stengėmės apžiūrėti visus neužšalusius vandens plotus, paveikslavome visus pamatytus paukščius. Ant ledo tupinčios gulbės nebylės buvo gyvybingos, plasnojo sparnais, vaikščiojo ir net perskridinėjo iš vienos vietos į kitą.  Gulbių nebylių suskaičiavome 22, iš jų 9 buvo jaunikliai. Virš ežero klykaudamos praskrido 7 gulbės giesmininkės.  Dar buvo 192 kuoduotųjų ančių, 72 didžiosios antys, 5 didieji dančiasnapiai ir apie 10  žilųjų ančių, kurios  retos mūsų krašto vidaus vandenyse. Buvo dar vandens paukščių, kurių nepavyko apibūdinti. Sausio 16 dieną ežerą dar labiau sukaustė ledas, ant jo matėsi tik 4 suaugusios gulbės nebylės ir 2 pernykščiai jaunikliai, iš neužšalusio ploto į kitą perskridinėjo būrelis didžiųjų ančių. Kiti vandens paukščiai sėkmingai pasitraukė.  Sausio 17 dieną speigas ledu užtraukė jau visą Platelių ežerą.

Ekologė Marija Jankauskienė

Scroll to top