Žemaitijos nacionalinis parkas – subalansuoto turizmo teritorija

2019-12-05 / Žemaitijos NP

2019 m. gruodžio 2 d. Europos regionų komitete, Briuselyje, oficialios ceremonijos metu Žemaitijos nacionaliniam parkui buvo įteiktas Europos subalansuoto turizmo chartijos sertifikatas. Šis sertifikatas, tai didžiulis pripažinimas Europos saugomų teritorijų tarpe, reiškiantis, kad pas mus didelis dėmesys yra skiriamas darnaus turizmo principų įgyvendinimui.

Pirmą kartą parkas buvo sertifikuotas 2013 metais. Sertifikatas galiojo 5 metus. Per šį laikotarpį Žemaitijos nacionalinio parko direkcija kartu su socialiniais partneriais buvo įsipareigojusi įgyvendinti chartijos keliamus reikalavimus. 2018 – 2019 m. direkcija pateikė ataskaitą už praėjusį laikotarpį nuveiktus darbus EUROPARC federacijai, parengė naujo laikotarpio darnaus turizmo strategiją bei veiksmų planą, rengė atitinkamus dokumentus ir ruošėsi resertifikavimo procesui. Džiugu, kad vertintojai labai gerai įvertino praėjusį laikotarpio nuveiktus darbus, bendradarbiavimą tarp įvairių parke veikiančių organizacijų, jų požiūrį į subalansuoto turizmo principų laikymąsi. Esame labai dėkingi visiems, prisidėjusiems prie resertifikavimo proceso, aktyviai dalyvavusiems diskusijose teikusiems siūlymus ir pastabas.

Svarbu pažymėti, kad Žemaitijos nacionalinis parkas šiuo metu  yra vienintelė saugoma teritorija Lietuvoje, kuri pripažinta, kaip teritorija atitinkanti Europos subalansuoto turizmo chartijos reikalavimus. Europoje yra 110 tokių teritorijų 16 -oje Europos šalių.

 

Scroll to top