Žemaitijos nacionalinis parkas ornitologo eksperto akimis

2017-05-24 / Žemaitijos NP

Nenumaldomai artėjant vasarai ir jau parskridus visiems Lietuvoje perintiems sparnuočiams, praėjusį savaitgalį gegužės 19-22 dienomis Žemaitijos nacionaliniame parke vyko ketvirtieji LOD organizuojami „4P” (paukščių pažinimo pamokos pažengusiems) mokymai.

Penktadienio vakarą dalyviams suvažiavus ir įsikūrus greta Platelių ežero Plokštinėje esančiame ŽNP ekologiniame pastate, saulės laidą palydėjome trumpu pasivaikščiojimo po teritoriją, kurio metu be įprastų giesmininkų stebėjome pilkąją meletą, slankas, klausėmės mažosios musinukės, o labiausiai pradžiugino švilpaujanti žvirblinė pelėda, kuri sutiko mums ir pasirodyti. Sutemus ant kelio stebėtas ir paslaptingasis lėlys.

Rytas, kaip jau įprasta gamtininkams, buvo ankstyvas – 6:00 su visais dalyviais išbandėme Plokštinės pažintinį taką per mišką, kuriame stebėjome net kelias juodagalves sniegenas, girdėjome daug kryžiasnapių, stebėjome riešutinę, taip pat girdėjome juodąją meletą, miškinius kalviukus ir kitus įprastus miško paukščius. Po rytinio žygio pažintiniu taku nuvykome pasižvalgyti prie Platelių ežero, čia turėjome labai gerą progą išmokti atpažinti rudakaklius ir juodakaklius narus, kurių ežere buvo mažiausiai 8. Ežero pakrantėje ir pakeliui link jo dar girdėjome Lietuvoje sparčiai gausėjančius 2 baltabrūvius nykštukus. Pasimokę vandens paukščius, vykome į gausiai nendrėmis apaugusį Pakastuvos prūdą, kuriame matėme ir girdėjome mažąją ir didžiąją krakšles, ežerinę ir karklinę nendrinukes, sodinę, juodagalvę ir raibąją devynbalses, remezą, volungę, didįjį baublį, pievines ir nendrines linges ir kt.

Įdienojus nuo kalvos stebėjome plėšriuosius paukščius, o vakarop dar aplankėme Barstyčių pelkę, kurioje gulbės giesmininkės ir pilkosios gervės jau prižiūrėjo ir gyvenimo pamokų mokė savo jauniklius, krūmuose čirpė ilgauodegės zylės, giedojo tošinukės, o danguje su suopiu sklandė vapsvaėdžių pora. Grįžtant į Plokštinę dar praėjome Paplatelės pažintiniu taku, kuriame įrengtas ir puikus apžvalgos bokštas.  Vakarinio pasivaikščiojimo metu prie Plokštinės vėl klausėmės ir grožėjomės žvirbline pelėda, lygute, slankomis margasparnėmis ir pilkosiomis musinukėmis.

Sekmadienio rytą sutikome apžvalgos bokšte prie Siberijos pelkės, iš kurio vos per valandą girdėjome ar matėme 30 skirtingų paukščių rūšių. Vėliau aplankėme dar vieną pažintinį taką Platelių ežero pakrantėje prie Piktežerio ežero, eidami šiuo maršrutu dalyviai turėjo progą dar geriau pasimokyti ir įsiminti miško paukščių balsus, kurie iki šiol atrodė sudėtingi: rudosios, sodinės ir juodagalvės devynbalsės, miškiniai kalviukai, juodieji, amaliniai ir giesmininkai strazdai, paprastieji ir baltabruviai nykštukai, margasparnės musinukės, zylės, pečialindos ir kt. Ežere stebėjome kaspijinį kirą, ausuotuosius kragus, o virš galvų praskrido ir žuvininkas. Paskutinis mokymų taškas buvo prie Burgio ežero. Čia grožėjomės ir mokėmės atpažinti raudongalves sniegenas, erelį žuvininką, paukštvanagį, suopį, žuvėdras bei kitus vandens ir nendrynų paukščius, o miške klausėmės mažosios musinukės giesmės.

Mokymų metu dalyviai ne tik mokėsi atpažinti paukščių rūšis iš jų išvaizdos, giesmių ir kontaktinių balsų, tačiau taip pat rinko duomenis perinčių paukščių atlasui, kuriuos  į sistemą jau suvedė vienas iš 4P dalyvių – Modestas Bružas. Taip pat analizavome ĮPGS ir LPPA apskaitų metu iškilusius metodinius klausimus bei kitais ornitologiniais klausimais. Iš viso mokymų metu stebėjome ar girdėjome 110 skirtingų paukščių rūšių.

Visi 4P dalyviai dėkoja Žemaitijos nacionalinio parko darbuotojai Marijai Jankauskienei už suteiktą vertingą informaciją apie geriausias paukščių stebėjimo vietas šiame parke. Taip pat rekomenduojame visiems gamta ir paukščiais besidomintiems žmonėms apsilankyti šioje saugomoje teritorijoje,  ŽNP tai nuostabi gamtinė teritorija su itin gražia ir natūralia gamta, gausia gamtinių buveinių gama, bei puikia gamtine ir informacine infrastruktūra skirta patogiam paukščių stebėjimui.

Sekantys 4P mokymai vyks birželio viduryje kitame Lietuvos gale, tačiau grožiu ir gamtinėmis vertybėmis nenusileidžiančiame – Dzūkijos nacionaliniame parke.

Marius Karlonas
Ornitologas ekspertas
Lietuvos ornitologų draugija
Scroll to top