Žemaitijos nacionalinio parko tautodailininkai (atsakymai į klausimus)

2020-04-29 / Žemaitijos NP

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija balandžio 21 d. pateikė 10 klausimų  apie Žemaitijos nacionalinio parko (ŽNP) tautodailininkus. Ką žinote apie ŽNP tautodailininkus? Sužinokite teisingus atsakymus (pažymėti raudonai).

Žemaitijos nacionalinio parko tautodailininkai (klausimynas, skirtas Tautodailės metams paminėti)

  1. Kada UNESCO kryždirbystę ir kryžių simboliką įrašė į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą?

2006 m.;

2007 m.;

2008 m.

  1. Kuris kalvis gyvena ir kuria Žemaitijos nacionaliniame parke?

Virgilijus Mikuckis;

Artūras Platakis;

Algirdas Stankus.

  1. Kada pradėtos rengti respublikinės konkursinės liaudies meno parodos AUKSO VAINIKAS, kurių metu išrenkami ir aukso vainikais apdovanojami geriausi liaudies meistrai?

2005 m.;

2006 m.;

2007 m.

  1. Už ką kasmet tradicinės dailės kūrėjai respublikinėje konkursinėje liaudies meno parodoje AUKSO VAINIKAS apdovanojami aukso vainikais?

už vaizduojamosios, taikomosios dailės kūrinius;

už taikomosios dailės ir kryždirbystės kūrinius;

už vaizduojamosios, taikomosios dailės ir kryždirbystės kūrinius.

  1. Kuris iš šių Žemaitijos nacionalinio parko menininkų du kartus buvo apdovanotas Aukso vainiku už vaizduojamosios dailės kūrinius?

Antanas Vaškys;

Vytas Jaugėla;

Kazys Striaupa.

  1. Kuris iš šių Žemaitijos nacionalinio parko menininkų, du kartus buvo apdovanotas Aukso vainiku už kryždirbystę?

Artūras Platakis;

Vytas Jaugėla;

Antanas Vaškys.

  1. Kuris žymus Žemaitijos medžio meistras palaidotas Beržoro kapinėse?

Stanislovas Riauba;

Liudas Ruginis;

Jakovas Bunka.

  1. Kuris tautodailininkas gyvena ir kuria Pamedinčių kaime, Žemaitijos nacionaliniame parke?

Jurgita Balvočienė;

Rimantas Laima;

Vilma Rečkauskienė.

  1. Kuris tautodailininkas gyvena ir kuria Visvainių kaime, Žemaitijos nacionaliniame parke?

Rimantas Laima;

Vaiva Jundulaitė-Kosienė;

Laimutė Puidokienė.

  1. Kurio Šventojo dieną įkurtas Žemaitijos nacionalinis parkas?

Šv. Jono;

Šv. Jurgio;

Šv. Kazimiero.

 

ŽNPD Lankytojų aptarnavimo sk. informacija

Scroll to top