Žemaitijos nacionalinio parko produkto ženklo turėtojų resertifikacija

2017-12-04 / Žemaitijos NP

Žemaitijos nacionalinio parko produkto ženklo tarybos, kuriai vadovauja direktorius Ramūnas Lydis, nariai, lapkričio 30 d. įvertino  31 nacionalinio parko paslaugų ir produktų teikėjo, kuriems ŽNP produkto ženklo galiojimo laikas baigėsi 2017 metais, pateiktus įgyvendintus siekiamus kriterijus. Kas penkeri metai atnaujinant šio ženklo naudojimo sutartį, ženklo naudotojas turi būti įgyvendinęs ne mažiau kaip 2 kriterijus iš siekiamų kriterijų sąrašo. Paslaugų (apgyvendinimo, maitinimo, nuomos ir pan.) teikėjai rinkosi iš 17 siekiamų kriterijų sąrašo. Dažniausiai jie pateikė šiuos įgyvendintus kriterijus: aktyviai dalyvauja ŽNP turizmo forumo veikloje, taip pat profesinių tinklų, kurių tikslas platesnis, išsamesnis ŽNP vertybių viešinimas, veiklose; dalyvauja bendroje su ŽNP direkcija veikloje, aktyviai dalyvauja planuojant ŽNP strategines kryptis, veiklas; verslas registruotas savivaldybėje, kurioje vykdoma veikla ir pan. Produkto teikėjai (bitininkystės, žolelių ūkių savininkai) galėjo rinktis iš 12 siekiamų kriterijų sąrašo, kuriuos pavyko įgyvendinti per 5 metus. Jų atsakymai buvo panašūs, kaip ir paslaugų teikėjų. Buvo vertinami ir trys tautodailininkai bei menininkai, kurių medžio darbams bei tautiniam paveldui taikomi reikalavimai yra šie: tradicinis verslas turi būti paveldėtas iš praeities ir pripažintas per istorinį Lietuvos ar Žemaitijos etnografinio regiono raidos laikotarpį ne mažiau kaip 100 metų arba perduodamas iš kartos į kartą, ne mažiau kaip per 3 kartas; produktai gaminami naudojant rankų darbą, senąsias gamybos technologijas – įrankius, padargus, įrenginius, tradicines žaliavas, arba pagaminti naujomis technologijomis, tačiau atitinkančiomis senąsias ir išsaugant unikalias tradicines gaminių savybes ir sudėtį ir pan.

Įvertinusi trisdešimt vieno nacionalinio parko paslaugų ir produktų teikėjo pateiktus įgyvendintus siekiamus kriterijus, ŽNP produkto ženklo taryba nutarė resertifikuoti 25 iš jų (jiems dar 5 metams bus išduodami ŽNP produkto ženklo pažymėjimai), pas 6 paslaugų bei produktų teikėjus nutarta dar kartą apsilankyti ir įvertinti jų teikiamas paslaugas ir produktus.

Sveikiname resertifikuotus ŽNP paslaugų ir produktų teikėjus. Tikimės dar aktyvesnio ir glaudesnio jų bendradarbiavimo su nacionalinio parko direkcija, teikiant pasiūlymus ir įgyvendinant bendrus projektus turizmo srityje.

Lankytojų aptarnavimo skyriaus gidė Aušra Brazdeikytė

Scroll to top