Žemaitijos nacionalinio parko produkto ženklas suteiktas naujiems paslaugų ir produktų teikėjams, vykdyta ŽNP produkto ženklo turėtojų resertifikacija

2020-07-21 / Žemaitijos NP

Nuo 2012 m. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija (ŽNPD) vykdo veiklą, kuri susijusi su Parko teritorijoje teikiamų paslaugų, gaminamų produktų sertifikavimu, suteikiant ŽNP produkto ženklą („paukščiuką“). Šis ženklas buvo sukurtas bendradarbiaujant Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir nevyriausybinei aplinkosauginei organizacijai „Baltijos aplinkos forumas“. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus turizmo plėtros Lietuvos saugomose teritorijose, tame tarpe ir Žemaitijos nacionaliniame parke.

Paslaugos teikėjui ar prekės gamintojui nustatomos šios pagrindinės ženklo suteikimo sąlygos:

  1. jo veikla vykdoma saugomoje teritorijoje arba jos buferinėje zonoje, ar besiribojančiose seniūnijose;
  2. jis deklaruoja pritarimą valstybinio parko, gamtinio rezervato ar biosferos rezervato steigimo tikslams ir žino jų išskirtinę vertę;
  3. jis įsipareigoja vykdyti veiklą, kuri būtų palanki biologinei įvairovei ir tradiciniam saugomam kraštovaizdžiui;
  4. jis įsipareigoja vykdyti ekologišką veiklą ir nedaryti neigiamo poveikio aplinkai;
  5. jis teikia informaciją apie valstybinio parko, gamtinio rezervato ar biosferos rezervato vertybes ir galimybes jas pažinti;
  6. jis lankytojams prieinamoje vietoje eksponuoja Ženklą ir naudoja jį viešoje informacijoje;
  7. jis dalyvauja bendroje su valstybinio parko, gamtinio rezervato ar biosferos rezervato direkcija veikloje.

Džiugu, kad į šią veiklą įsitraukia ne tik kaimo turizmo sodybų, poilsio namų, turistinių stovyklų savininkai, bet daugėja ir prekių/ produktų (žemės ūkio, miško, pievų ir kitų gėrybių, kurios nėra specialiai auginamos, tradicinių verslų) teikėjų ir gamintojų. Informacija apie visus produkto ženklo turėtojus pateikiama ŽNPD internetinėje svetainėje www.zemaitijosnp.lt, Platelių lankytojų centre (Didžioji g. 8, Plateliai), kitoje Parko veikloje (stenduose, leidiniuose ir t.t.) bei internetiniame puslapyje www.maps.lt.

Žemaitijos nacionalinio parko produkto ženklas suteikiamas penkeriems metams. Pasibaigus šiam laikotarpiui vykdoma resertifikacija. Kas penkeri metai atnaujinant šio ženklo naudojimo sutartį, ženklo naudotojas turi būti įgyvendinęs ne mažiau kaip 2 kriterijus iš siekiamų kriterijų sąrašo.

2019 m. pabaigoje – 2020 m. pradžioje buvo pateiktos 7 paraiškos šiam ženklui gauti ir 8 paraiškos resertifikuoti savo teikiamas paslaugas ir produktus.

Žemaitijos nacionalinio parko produkto ženklo taryba, kurios pirmininkas direktorius Ramūnas Lydis, šių metų liepos 16 d. aplankė ir įvertino pateikusiųjų paraiškas teikiamas paslaugas ir produktus. Nutarta ŽNP produkto ženklą suteikti:

Nijolės Ruginienės kaimo turizmo sodyboje „Stirbaičių ąžuolas” teikiamoms apgyvendinimo, maitinimo ir turistinio inventoriaus nuomos paslaugoms;

Aleksandro Sipavičiaus kaimo turizmo sodyboje „Beržoro pakrantė” teikiamoms apgyvendinimo ir turistinio inventoriaus nuomos paslaugoms;

Prano Čepulio viloje „Auksinė gervė” teikiamoms apgyvendinimo, maitinimo ir turistinio inventoriaus nuomos paslaugoms;

Simo Leliugos sodyboje „Virš ąžuolų” ” teikiamoms apgyvendinimo, turistinio inventoriaus nuomos, jodinėjimo žirgais paslaugoms;

Kristinos Gražulės užeigoje „Plate lyn” teikiamoms maitinimo paslaugoms;

Linos Galminaitės-Blanchot siūti žaislai iš natūralių medžiagų.

Resertifikuotos šios paslaugos ir produktai:

Redos Kelpšienės kaimo turizmo sodyboje „Prie Beržoro ežero” teikiamos apgyvendinimo paslaugos;

Donato Abručio bitininkystės ūkyje „Medaus klėtelė” parduodamas medus ir kiti bičių produktai, edukacinė programa;

Marytės ir Kęstučio Katkų kaimo turizmo sodyboje teikiamos apgyvendinimo ir turistinio inventoriaus nuomos paslaugos;

Reginos Gusčiuvienės poilsio namuose „Banga” teikiamos apgyvendinimo, maitinimo ir turistinio inventoriaus nuomos paslaugos;

Egidijaus Norvaišo kaimo turizmo sodyboje „Šiaurinė paežerė“ teikiamos apgyvendinimo, maitinimo ir turistinio inventoriaus nuomos paslaugos;

Asociacijos „Nardymo akademija” teikiamos nardymo paslaugos.

Sveikiname sertifikuotus ir resertifikuotus ŽNP paslaugų ir produktų teikėjus. Tikimės dar aktyvesnio ir glaudesnio jų bendradarbiavimo su nacionalinio parko direkcija, teikiant pasiūlymus ir įgyvendinant bendrus projektus turizmo srityje.

Lankytojų aptarnavimo sk. gidė  Aušra Brazdeikytė

Scroll to top