Žemaitijos nacionalinio parko menininkai

2020-04-30 / Žemaitijos NP

Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius paskelbė Tautodailės metais. Žemaitijos nacionaliniame parke gyvena ir kuria nemažas būrys menininkų. Vieni yra profesionalūs menininkai, kiti meno mokslų neragavę – kūrėjai iš Dievo malonės. Dalis kuriančiųjų yra tautodailės sąjungos nariai, o labiausiai nusipelniusiems yra suteiktas meno kūrėjo statusas. Lietuvos tautodailininkų sąjungos nariais yra 13 Žemaitijos nacionalinio parko menininkų. Garsiausia kūrėjų grupė,  pristatanti mūsų kraštą, yra  medžio drožėjai – Gediminas Černiauskas, Vytas Jaugėla, Justinas Jonušas, Rita Jonušaitė-Kalpokienė, Rimantas Laima, Rūta Kavaliauskienė, Kazys Striaupa, Antanas Vaškys. Vieni iš jų skaptuoja mažesnius darbus –  šventųjų, dekoratyvinės skulptūras, bareljefus, Užgavėnių kaukes, kiti yra ir puikūs kryždirbiai (A.Vaškys, V.Jaugėla, R.Laima, J.Jonušas). Anksčiau medžio darbus kūrė ir profesionalus menininkas Leonardas Černiauskas. Dabar tik tapo.  Tapytojų grupė mažesnė: akvareles lieja Morta Mikašauskienė, Audrius Jakubėnas,  aliejumi tapo Ona Lidija Kazlauskienė, Dalia Jakštienė, Vytas Jaugėla, Pranas Daugintis, Ina Jakubėnienė. Parke gyvena tik vienas kalvis – Artūras Platakis. Didelis būrys audžia tradicinius audinius, siuvinėja, neria, velia įvairius rankdarbius: Laimutė Puidokienė (vadovauja audėjų klubui įsikūrusiam Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre), Diana Jokubauskienė, Kazytė Katkienė, Vilma Rečkauskienė, Lina Striaupienė, Galina Švedienė, Marija Striaukienė, Vaiva Jundulaitė-Kosienė, Jurgita ir Vladas Balvočiai, Dalia Jakštienė, Marytė Katkienė, Erika Lukošiūtė, Aušra Pupkevičienė, Sigita Kasperavičė. Plateliuose gyvena ir kuria iliuminuotas miniatiūras Ieva Stumbraitės. Velykų margučius skutinėja ir margina vašku Gediminas Valantinas.

Žemaitijos nacionalinio parko menininkai  (ir tautodailininkai, ir amatų meistrai, ir profesionalūs menininkai) pristato savo darbus parodose, dalyvauja kūrybinėse stovyklose, mugėse, veda seminarus Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre.

Kūrybingų tautodailės metų!

Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr.  specialistė                                                            

Aldona Kuprelytė

 

Scroll to top