Žemaitijos nacionalinio parko kultūros paveldo saugojimas

2016-04-19 / Žemaitijos NP

Žemaitijos nacionalinio parko pamatas yra unikali gamta. Atsitraukus ledynams, 10 tūkstančių metų prieš Kristų kūrėsi žmonės. Per šimtmečius jie pakeitė aplinką, pasikeitė patys. Mus pasiekė protėvių materialus paveldas – senųjų gyvenviečių vietos, piliakalniai, alkakalniai, kapinynai ir senkapiai. Iki šių dienų išliko senosios medinės ir mūro bažnyčios, mažoji architektūra (kryžiai, koplytėlės, koplytstulpiai), senųjų sodybų pastatai ir kt. Ne mažiau unikalus nematerialus paveldas – žemaičių kalba, tautosaka, tradicijos, papročiai. Per dvidešimt penkerius metus Žemaitijos nacionalinio parko kultūros paveldo skyriaus specialistai stengėsi išsaugoti materialų ir nematerialų paveldą. Atstatyta arba restauruota  daugiau nei 50 koplytėlių, kryžių, koplytstulpių. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija parėmė Antano Katkaus idėją ir Beržore buvo atkūrė Kryžiaus kančios kelią. Nuo 1998 m. tradicinis žemaičių kultūros paveldas pristatomas Platelių dvaro svirno ir arklidžių ekspozicijose (nuo 2011 m. parengtos naujos modernios ekspozicijos). Platelių dvaro arklidėje įkurta vienintelė Užgavėnių ekspozicija Lietuvoje. Platelių dvaro svirno ir arklidės parodų salėse kasmet surengiama apie 15 ir daugiau parodų, kur pristatomi šio krašto kuriančių menininkų darbai. Nuo 1999 m. kasmet organizuojama unikali Žemaitijos Užgavėnių paroda, nuo 2000 m. ši paroda tapo konkursu.

Parkas kartu su vietos įstaigų, bendruomenių parama organizuoja tradicines šventes: Užgavėnes, Jonines, prieš septynerius metus atgaivinta Trijų karalių tradicija.  Nematerialų paveldą išsaugoti padeda 1994 m. įkurtas Žemaitijos nacionalinio parko folkloro ansamblis ,,Platelē“. Kasmet ansamblis paruošia naujas tradicinio Platelių krašto folkloro programas, dalyvauja ne tik Parko, savo krašto renginiuose, bet įvairiuose festivaliuose Lietuvoje, Lietuvos Dainų šventėse, koncertuoja užsienyje. Tradicinį unikalų lietuvišką ritinį (ripką) populiarina Žemaitijos nacionalinio parko komanda ,,Plateliai“. Nuo 2012 m. veiklą pradėjo Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centras (buv. rūsyje). Čia galima susipažinti ir išmokti įvairių amatų: audimo ir verpimo, drožybos, žvakių liejimo, siuvinėjimo, pynimo ir kt. Kasmet organizuojamos įvairios kūrybinės stovyklos, kur tautodailininkai, profesionalūs menininkai, jaunimas mokosi įvairių amatų, tvarko ir atkuria mažosios architektūros objektus, susipažįsta su tradiciniu paveldu. Iškirtinė buvo 2006 m. kūrybinė stovykla, kuomet kartu su Klaipėdos universiteto mokslininkais buvo padarytos dviejų istorinių Platelių luotų kopijos.

Kultūros paveldo darbuotojai fiksuoja senąjį paveldą, renka įvairią etnografinę-istorinę medžiagą, ją pristato visuomenei (parodos, straipsniai, knygos, lankstukai ir kt.). 1999 m. kartu su ,,Versmės“ leidykla buvo išleista knyga apie Platelių krašto istoriją ir tradicinę kultūrą, tautosaką ,,Plateliai“.

Norėtųsi, kad tradicinė etninė kultūra būtų gyva, nes tai būties, išlikimo, savitumo ir tvirtumo pamatas.

 

Kultūros paveldo skyriaus vedėja

Aldona Kuprelytė

Scroll to top