5 Platelių seniūno Roberto Šimkaus sveikinimia, A.Kuprelytės n.
2023-10-23 / Žemaitijos NP

Žmogus taria sveikinimo žodžius.

Scroll to top