VILKŲ IR LŪŠIŲ APSKAITA

2015-01-27 / Žemaitijos NP

Vilkų apskaitą numatoma atlikti vienu metu visuose Lietuvos miškuose – vasario 3 ir 6 d. Taip pat bus renkami duomenys ir apie lūšių populiacijos dydį bei paplitimą.

Vilkų apskaita atliekama skaičiuojant vilko pėdsakus sniege. Apskaitos laikas nustatomas vasario–kovo mėnesiais, esant nuolatinei arba naujai sniego dangai.

Apskaita kartojama du kartus, kas trys – keturios dienos. Šiais metais Vilkų apskaitą vykdys valstybės įmonių miškų urėdijų ir valstybinių gamtinių rezervatų direkcijų darbuotojai.

Apskaitoje gali dalyvauti ir medžiotojai, nevyriausybinių organizacijų atstovai bei kiti norintys asmenys. Pagrindinis visuomenės įtraukimo į apskaitą tikslas – raginti domėtis Lietuvoje gyvenančiais plėšriaisiais žvėrimis, jų gausos ir apsaugos klausimais.

Lietuvoje vilkų populiacijos valdymo ir apsaugos principus nustato Vilko (Canis lupus) apsaugos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-699 „Dėl Vilko (Canis lupus) apsaugos plano patvirtinimo“. Vadovaujantis šiuo planu, Lietuvos vilkų populiacijos būklė vertinama kasmet pagal vilko populiacijos apskaitos rezultatus.

Norėdami dalyvauti apskaitoje, turite apie tai pranešti Valstybinio gamtinio rezervato direkcijai arba VĮ Miškų urėdijai, pasirinkdami girininkiją ir dieną, kurią ketinate dalyvauti apskaitoje. Platesnė informacija apie išankstinės registracijos ir dalyvavimo apskaitoje sąlygas skelbiama VĮ Miškų urėdijų ir Valstybinių gamtinių rezervatų tinklalapiuose.

 

Kviečiame visus norinčius dalyvauti apskaitoje!

…………………………………………………

 

2015 m. sausio 26 d.

Scroll to top