VIENA GRAŽIAUSIŲ ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO VIETŲ

2020-08-06 / Žemaitijos NP

Sutvarkyta ir pritaikyta lankymui viena gražiausių Žemaitijos nacionalinio parko vietų – Gegrėnų archeologinis kompleksas, apimantis du piliakalnius bei senovės gyvenvietę. Buvo įrengti nauji infrastruktūros elementai: stendai, informacinės rodyklės. Lankytojų patogumui pagerinti takai.

Gegrėnų archeologinio komplekso tvarkymo projektas – bendras Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie AM ir Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos darbas, kuris buvo vykdomas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos finansavimo priemonę „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“, įgyvendinant projektą „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti“.

Pasak Žemaitijos nacionalinio parko direktoriaus Ramūno Lydžio, projekto tikslas buvo išsaugoti ir sutvarkyti archeologinį kompleksą, pritaikyti lankymui, sudarant galimybes apžvelgti vaizdingą kraštovaizdį, gamtos ir kultūros paveldo objektus. Turime kuo pasidžiaugti! Buvo atidengtos kraštovaizdžio erdvės, raiškūs reljefo elementai. Informatyvesniam susipažinimui su kraštovaizdžio vertybėmis suformuoti lankymo maršrutai, atnaujinti esami ir įrengti nauji terasuoti takai.

Gegrėnų  piliakalnių takas (1,6 km), kuris vingiuoja dviejų piliakalnių šlaitais ir papėdėmis, atveria įspūdingą Žemaitijos nacionalinio parko kraštovaizdį. Tarp šių piliakalnių vinguriuoja upelis.

Gegrėnų piliakalnių senovės gyvenvietėje rasta lipdytos keramikos, apdegusių akmenų. Piliakalnių kompleksas datuojamas I tūkstantmečiu – XIII a.

Kad Gegrėnų archeologinio komplekso lankymas būtų patrauklesnis, buvo įrengti įdomūs informaciniai stendai, rodyklės, kultūros paveldo objekto riboženkliai. Piliakalnio papėdėje iš lauko akmenų padaryta nauja laužavietė. Visa įrengta infrastruktūra yra priderinta prie esamos Žemaitijos nacionalinio parko lauko informacinės sistemos.

Šiuo metu tai viena gražiausių vietų Žemaitijos nacionaliniame parke, kurią rekomenduojame aplankyti dar šiais metais.

Diana Rakauskaitė,

Viešųjų ryšių specialistė, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Scroll to top