Vertingos Paburgio kraštovaizdžio draustinio pievos ir pelkės

2022-07-08 / Žemaitijos NP

Kai karštą vasaros dieną prie Platelių ežero plūste plūsta poilsiautojai ir susidaro net automobilių kamščiai, tai atsidūręs Paburgės kraštovaizdžio draustinyje pasijunti lyg patekęs į negyvenamą oazę. Nutolsta mašinų gausmas, nesigirdi jokio triukšmo, žmonių klegesio. Tokių gamtinių ramių vietų mūsų parke vis mažiau, nes įrengti pažintiniai takai, trasos, poilsiavietės ir stovyklavietės vis labiau žmonių lankomos, plačiai aprašomos ir propaguojamos.

Dabar pats natūralių pievų žydėjimas, klestėjimas. Kiek čia įvairiaspalvių žiedų, kiek dūzgančių vabzdžių. Kaip visada akį labiausiai patraukia skraidantys drugiai, nes jie spalvingi lyg iš pievos pakilę žiedai. O kur dar skaidrasparniai „lėktuvėliai“- laumžirgiai! Neįmanoma atsistebėti ir atsigrožėti gamtos sukurtu stebuklu! Netoli ežero šarmingoje žemapelkėje žydi dėmėtosios, baltijinės ir raudonosios gegūnės, savo ryškiaspalvius žiedus kelia apyrečiai pelkiniai pelėžirniai. Skraido į Lietuvos raudonąją knygą įrašyti pieviniai satyriukai bei poruojasi visoje Europos Bendrijoje saugomos šarvuotosios skėtės. Ypatingą aromatą skleidžia žydintys paprastieji ir šiauriniai lipikai, naktižiedės, pelkinės kreisvės ir kiti. Ir dar saldus medaus aromatas, atsklindantis iš šalia esančio bityno, kur avilius lanko atvykę vietos bitininkai. Žydinčios paprastosios naktižiedės varpeliai lyg pakibę debesuotoje dangaus mėlynėje. Saldi, spalvinga vasara bei jau skubantis vidurvasaris!

Ekologė Marija Jankauskienė

Scroll to top