VĖJAS ŠUKUOJA EŽERO BANGAS

2021-10-07 / Žemaitijos NP

Spalio pradžios saulė nuauksina Platelių ežero platybę… Vėjas šiaušia bangas ir krantan stengiasi išmesti viską, kas per vasarą susikaupė, atgyveno ar pakliuvo… Bet nedaug kur bangų mūša pasiekia krantą – trukdo sekliose pakrantėse augantys nendrynai. Nendrynų gelsvos juostos sugaudytus nešmenis  ilgai liūliuoja ir  gramzdina  čia pat tarp gyvybingų, ilgų savo šaknų tinklo… Viduržiemy ar pavasariop ir patys suguls  čia pat, didindami tręštančios biomasės kiekį, gerindami savo genties augimo sąlygas…

Po karštos vasaros, daugybės poilsiautojų antplūdžio, ežeras  atsigauna, valosi … Tik pakrantėse  likusios šiukšlės prašosi pakeliamos, surenkamos… O ežere ir jo pakrantėse ir toliau verda gyvenimas. Daug kas dar auga, kai kas žydi, skraido, plauko, brandina sporas, sėklas, vaisius. O nusekusius ežero vandenis stengiasi  atgaivinti negausiai įtekantys upeliai, vis labiau džiūstantys šaltiniai…

 

Marija Jankauskienė  Gamtos ir paveldo skyriaus ekologė

Scroll to top