Medžio meistro Kazio Striaupos darbai

Vingio g. 34, Dovainių k., Plungės r.

Tel. +370 448 49432

Drožti pradėjo 1993 m. K.Striaupa drožia šventuosius, Kristaus gyvenimo ir mirties scenas, Užgavėnių kaukes, vaizdus iš kaimo gyvenimo ir kt. Medžio drožimo niekur nesimokė, kaip sugeba, taip ir daro.

1999 m. Dovainių kaime tautodailininko statytoje ir nendrėmis dengtoje klėtelėje galima pamatyti ir įsigyti jo drožinių.

Scroll to top