Poeto V. Mačernio gimtinės takas

Šis 545 m takelis veda prie 1944 m. Žemaičių Kalvarijoje nuo sviedinio skeveldros žuvusio poeto kapo. Artimieji velionį išsivežė atgal į Šarnelę, kur ir palaidojo – vidury laukų, tėviškės laukelyje, kurį jis buvo labai pamėgęs, tarp aukštų pušų, eglių ir ąžuolų, kur dažnai ateidavo.

Eidami V.Mačernio pažintiniu taku, nepraeikite pro Kerpauskų šaltinį, menantį svarbų istorinį laikotarpį…

Scroll to top