Šarnelė

1 km į šiaurės vakarus nuo Žemaičių Kalvarijos prasidedanti ir apie 5 km išsitęsusi Šarnelė – nuo XVI a. pr. žinomas kaimas. Tai beveik 20 km² vienkieminis kaimas, garsėjantis savo ūksmingomis sodybomis. Vienoje jų gimė ir augo poetas Vytautas Mačernis (1921–1944), labai mylėjęs savo gimtąjį kaimą ir savo vaikystės įspūdžius aprašęs poezijoje. Šarnelėje jis ir palaidotas. Kraštotyrininko Konstantino Bružo sumanymu poeto mėgstamas vietas įamžina „Akmeninės vizijos“.

Šarnelėje stūkso piliakalnis, vadinamas Švedkalniu, ir tyvuliuoja Šarnelės ežeras.

Anot archeologo Vlado Žulkaus, ant piliakalnio kadaise stovėjusi Šarnelės pilis, ir Gardų pilis (Žemaičių Kalvarijos piliakalnis) tikriausiai priklausė tai pačiai kuršių Ceklio žemės pilių apygardai. Daugiausia archeologinių radinių randama apie Šarnelės piliakalnį. Žvalgomųjų ekspedicijų eksponatų kolekcijas 2006 m. papildė nauji radiniai. Prie piliakalnio vykdant Žemaičių Kalvarijos–Barstyčių kelio rekonstrukcijos darbus, aptiktas (tyrimui vadovavo archeologas Bronius Dakanis) vertingas senovinės Šarnelės gyvenvietės II kultūrinis sluoksnis su židiniais, įvairia keramika, geležies gargažėmis bei kitomis gamybos ir buities liekanomis. Pagal aptiktą grublėtąją bei žiestąją keramiką gyvenvietė priskiriama I tūkst. antrosios pusės ir II tūkst. pradžios laikotarpiui.

Scroll to top