Jonušų tautodailės – etnografijos muziejus

Justinas Jonušas gimė 1926 m. Godelių kaime. Baigė pradžios mokyklos 4 skyrius. Dirbo eiguliu, vėliau – įvairius darbus Šateikių tarybiniame ūkyje. Pirmieji meniniai sugebėjimai atsiskleidė mokykloje. Tapyti pradėjo nuo 1974 m., o drožinėti – apie 1950 m. Mėgo tapyti portretus, drožė Užgavėnių kaukes, šventuosius, monumentalias skulptūras. Mirė 2021 m.

Justinas Jonušas kartu su savo žmona Regina (1926 – 2016), kuri taip pat tapė, drožinėjo, savo sodyboje Godelių kaime įkūrė privatų tautodailės ir etnografijos muziejų. Eksponatus muziejui tautodailininkai pradėjo rinkti 6-to dešimtmečio pradžioje. 8-to dešimtmečio pradžioje sulaukta pirmųjų lankytojų. Muziejuje sukaupta gausi ir įvairi pačių šeimininkų bei kitų apylinkių meistrų medžio drožinių, paveikslų, geležinių kryžių kolekcija. Čia galima pamatyti ir garsaus Žemaitijos tautodailininko medžio drožėjo godeliškio Stanislovo Riaubos skulptūrų. Klėtelėje įrengta senovės daiktų ekspozicija.

Adresas: Bajorų g. 10, Godelių k., Plungės r.

Tel. +37067434379

Scroll to top