Vandalizmo atvejis

2017-06-06 / Žemaitijos NP

Paskutinę gegužės savaitę Telšių miškų urėdijos darbuotojai,  atvykę į darbą,  prie Platelių ežero įrengtoje „Beržynėlio“ stovyklavietėje rado neteisėtai ir vandališkai nukirstus 4 medžius. Valstybinės įmonės Telšių miškų urėdijos pareigūnų paskaičiavimu padaryta žala aplinkai ir nenukirsto miško vertė yra 902 eurai. Dėl pagalbos nustatyti pažeidėjus ir išieškoti žalą kreiptasi į Plungės policijos komisariato pareigūnus. Mačiusius ir žinančius apie šį vandalizmo aktą prašome informuoti Telšių miškų urėdijos ar Žemaitijos nacionalinio parko  direkcijos darbuotojus.

  1. Informacija „kirtėjams“:

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 27 straipsnis. Savavališkas medžių ir krūmų kirtimas, naikinimas arba žalojimas valstybei nuosavybės teise priklausančioje miško žemėje.

  1. Savavališkas medžių ir krūmų kirtimas, naikinimas arba žalojimas valstybei nuosavybės teise priklausančiojemiško žemėje, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama ne daugiau kaip dešimt kietmetrių medžių ir (ar) krūmų, užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 35 straipsnis. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės:

  1. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra šios:

1) kaltininkas prisipažino padaręs šiame kodekse numatytą administracinį nusižengimą ir nuoširdžiai gailisi arba padėjo jį išaiškinti;

2) kaltininkas savo noru atlygino nuostolius ar pašalino padarytą žalą;

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija  

Scroll to top