Vanagų takais

2022-08-30 / Žemaitijos NP

2022 m. rugpjūčio 27 dieną  Lietuvos Laisvės armijos karių ir rėmėjų sąjunga (LLA) kartu su Lietuvos šaulių sąjungos V. Putvinskio – Pūtvio klubo, Klaipėdos apskrities skyriumi organizavo žygį LLA ,,Vanagų“ karinių dalykų ir partizanų taktikos mokymų stovyklos 78 – osioms metinėms paminėti.

1944 m. vasarą Raudonosios Armijos daliniams stumiant Vermachto kariuomenę per Lietuvą vakarų link, Žemaitijoje telkėsi ginkluoti Lietuvos laisvės armijos Vanagai. Viena iš tokių didelių Vanagų susibūrimų vietų tapo Plokštinės miškas pietrytinėje Platelių ežero pakrantėje. 1944 m. rugpjūčio 15–25 d. Plokštinės miške buvo surengta Lietuvos laisvės armijos Vanagų karinė stovykla, kurios metu jauni ir kovinės patirties neturintys Žemaitijos jaunuoliai (daugiausiai studentai) mokyti karo taktikos, rikiuotės, šaudymo, elgesio su sprogmenimis ir įvairių kitų karo pagrindų. Po šių karinių mokymų, Vanagams buvo įsakyta išsiskirstyti ir organizuoti partizaninį pasipriešinimą gimtosiose vietovėse.

Pėsčiųjų žygio  ,,Vanagų takais“ pradžia buvo Plateliuose prie Lietuvos Nepriklausomybės paminklo. 58 žygeivius išlydėjo, ištvermės linkėjo  Plungės rajono meras Audrius Klišonis,  Žemaitijos krašto partizaninio paveldo tyrinėtojas, propaguotojas Aurimas Rapalis, Lietuvos laisvės armijos karių ir rėmėjų sąjungos pirmininkas Z. Gulbinas, kelionę palaimino LLA karių ir rėmėjų sąjungos kapelionas kunigas Saulius Paulius Bytautas.  Žygeiviai įveikė 20 km.  dviračių – pėsčiųjų takais aplink Platelių ežerą, aplankė buvusią  „Vanagų“ stovyklą ir šaudyklą prie Jakumo upelio.

Žygio organizatoriai už paramą dėkojo: Plungės rajono savivaldybei, Platelių seniūnijai, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai, Platelių girininkijai, prekybos centrui ,,MON”.

Žemaitijos nacionalinio parko Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyr. specialistė Aldona Kuprelytė

Scroll to top