Vanagų takais

2023-08-29 / Žemaitijos NP

2023 m. rugpjūčio 26 dieną  Lietuvos Laisvės armijos karių ir rėmėjų sąjunga (LLA) kartu su Lietuvos šaulių sąjungos V. Putvinskio – Pūtvio klubo, Klaipėdos apskrities skyriumi organizavo žygį LLA ,,Vanagų“ karinių dalykų ir partizanų taktikos mokymų stovyklos 79 – osioms metinėms paminėti.

Pėsčiųjų žygio  ,,Vanagų takais“ pradžia buvo Plateliuose prie Lietuvos Nepriklausomybės paminklo. 52 žygeivius išlydėjo, ištvermės linkėjo  Plungės rajono vicemeras Žydrūnas Purauskis,  Lietuvos laisvės armijos karių ir rėmėjų sąjungos pirmininkas Zigmas Gulbinas, kelionę palaimino LLA karių ir rėmėjų sąjungos kapelionas kunigas Saulius Paulius Bytautas.  Žygeiviai įveikė 20 km. Iš Platelių vieškeliais nukeliavo iki  Pamedžių (Motvydinės) miške partizanų bunkerio vietos. Bunkerio istoriją papasakojo  Žemaitijos krašto partizaninio paveldo tyrinėtojas, propaguotojas Aurimas Rapalis.

Partizanų bunkerį 1950 m. gruodžio 10 d.  apsupo MGB kareiviai. Kilo kautynės. Žuvo trys Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Platelių kuopos Auklėtinio būrio laisvės kovotojai: Vincas Platauna-Audra (g. 1929 m.), Juozapas Sakalauskas-Pelėda (g. 1928 m.), Pranas Sereckis-Ąžuolas (g. 1931 m.). Sunkiai sužeistas būrio vadas Ignacas Žabinskis-Auklėtinis (g. 1931 m.) suimtas gyvas ir 1951 m. spalio 11 d. buvo sušaudytas Vilniuje. 2019 m. partizanų bunkerį tyrinėjo archeologas dr. Gediminas Petrauskas. Rasti 159 įvairūs radiniai (šovinių tūtelės,  kulkos, rankinių granatų dalys, aprangos ir ekipuotės reikmenys ir kt.). 

Pailsėję žygeiviai keliavo Užpelkių kaimo laukais, Motvynės mišku prie šiaurinės Platelių ežero pakrantės. ,,Ąžuolų salos“ poilsiavietėje jų laukė pietūs – šiurpė. Pietus keliauninkams išvirė LLA sąjungos rėmėjas Laimonas Kasnauskas su šeima. Žygio organizatoriai už paramą dėkojo: Plungės rajono savivaldybei, Platelių seniūnijai, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai.

Žemaitijos nacionalinio parko Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyr. specialistė Aldona Kuprelytė

Scroll to top