Valstybinės institucijos saugo kraštovaizdį ir biologinę įvairovę

2018-12-17 / Žemaitijos NP

Beveik žmogaus nepaliesta, gamtos vertybė  Velėnijos pelkė (4,2 ha) telkšo Platelių girininkijai priklausančioje valstybinių miškų plotuose ir  patenka į Žemaitijos nacionalinio parko Stirbaičių kraštovaizdžio draustinį. Beveik visa pelkė yra įteisinta kaip Europos Bendrijoje saugomų  7230 Šarmingų žemapelkių ir 7140 Tarpinių pelkių ir liūnų buveinių mozaika. Šioje unikalioje pelkėje yra  gyvybingiausia Plungės rajone ir Vakarų Žemaitijoje žinoma raktažolės pelenėlės, kurią vietiniai vadina saulės krėsleliais, saulės ašarėlėm augimvietė. Tai labai retas, dekoratyvus  į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytas augalas, kuriam augti reikia natūralių, nepažeistų   šarmingų žemapelkių. Be raktažolės pelenėlės  čia dar auga labai retos Europos Bendrijoje ir Lietuvos Respublikoje saugomos rūšys: žvilgančioji riestūnė, dvilapis purvuolis, paprastoji   tuklė, raudonoji, dėmėtoji, siauralapė, baltijinė gegūnės, pelkinė laksva, gyvena saugomi vabzdžiai – machaonai, pelkiniai satyriukai, tamsiosios šaškytės, šarvuotosios skėtės.  Čia galima pasirinkti spanguolių, įvairių vaistingų augalų: puplaiškių, viržių, valerijonų ir  kitų.  Velėnijos pelkėje buveinės buvo atkurtos 2005-2006 metais,  ekologijos klubui „Liepija“ kartu su Žemaitijos nacionalinio parko direkcija  įgyvendinant projektą „Pažeistų Žemaitijos nacionalinio parko buveinių atkūrimas ir pritaikymas pažintiniam turizmui“. Minėto projekto metu buvo iškirsti menkaverčiai krūmai ir medžiai, nušienautos jų atžalos ir visa biomasė pašalinta iš tvarkomų plotų. Tais pačiais metais buvo pagamintas ir prie pelkės  pastatytas informacinis stendas.  Ši vertinga pelkė yra vos už 3 km nuo Platelių centro, gerai privažiuojama ir prieinama. Joje lankosi net tik mokslininkai, studentai iš Lietuvos, bet ir iš  kitų užsienio šalių. Į minėtą pelkę pažintines ekskursija veda Žemaitijos nacionalinio parko specialistai.

Velėnijos pelkė buvo prižiūrima talkų būdu arba rengiant paraiškas  ir  gaunant  finansavimą iš Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos rėmimo programos. Paskutiniais metais iš minėtos programos sumažėjus skiriamų lėšų, 2018 metais  ekologijos klubo “Liepija“  vardu buvo pateikta paraiška Plungės rajono aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšoms gauti.  Labai nudžiugome, kad  finansavimas buvo skirtas (1300 Eur), viešuosius pirkimus laimėjęs vieos ūkininkas ne tik gražiai  trimeriu nušienavo visą pelkę, pašalino  biomasę, bet iškirto karklynus, kitus  krūmus ir  padidino prižiūrimos pelkės plotą. Tuo pačiu buvo atnaujintas, perdažytas  informacinis stendas.

Be Velėnijos pelkės šiais metais, naudojant Aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšas (3000 Eur)  rankiniu būdu atlikti gamtotvarkos darbai kitose  vertingiausiose  pelkėse ir šlapiose pievose, iš viso  10 ha plote. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos darbuotojai savo pajėgumais šienavo, surinko biomasę 20 ha plote, nušienautą biomasę pasiėmė vietos ūkininkai. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, įgyvendindama Platelių ežero gamtotvarkos plano priemones  tvarkė 20,3 ha nendrynų bei pelkių. Valstybinės miškų urėdijos Telšių teritorinis padalinys, tęsdamas projekto įsipareigojimus pagal Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programą „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“, kasmet mūsų parko teritorijoje  šienauja 70 ha  pievų ir ganyklų, biomasę panaudoja gyvūnų šėrimui.  Taigi, valstybinės institucijos šiemet atliko gamtotvarkos darbus 120 ha plote, taip prisidėdamos prie kraštovaizdžio mozaikiškumo ir biologinės įvairovės išsaugojimo, vietos ūkio gyvybingumo palaikymo.

 

Marija Jankauskienė

Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė

Scroll to top