Užsieniečius ornitologus stebino Žemaitijos nacionalinio parko paukščių įvairovė

2018-05-15 / Žemaitijos NP

Gegužės 12-13 dienomis  mūsų parke lankėsi  dešimties žmonių  ornitologų   grupė iš Vokietijos  ir  Didžiosios Britanijos. Šią paukščių stebėjimu besidominčių turistų grupę  atvežė  Lietuvos ornitologų draugijos narys Marius Karlonas. Jo paprašyta  po  tinkamiausias paukščių stebėjimui  vietas  abi dienas  lydėjau aš.   Bendravimas su paukščių stebėtojais, iš kurių daugelis turi ilgametę patirtį, buvo puiki proga daugiau pažinti mūsų parke gyvenančią  ornitofauną, atskirti tik tai paukščių rūšiai būdingus požymius. Užsieniečiai buvo labai sužavėti, kai stebint skraidančius mažuosius erelius rėksnius, šalia, įlomoje, griežė griežlė, kai pietaujant  prie Burgio ežero, nuolat švilpčiojo  retoji švygžda, o vakarieniaujant prie Žiedelio ežero, nuolat skraidė gražuolis tulžys.  Stebėjome  bent dvi poras vapsvaėdžių, matėme visai neaukštai praskrendantį juodąjį gandrą,  sklandančius jūrinius erelius,  tarpusavyje besivaikančius  mažuosius erelius rėksnius,  nendrines  ir pievines  linges.  Paveikslavome visai šalia kelio perinčias gulbes giesmininkes,  klausėmės perkūno oželių, didžiųjų baublių, vakarais traukiančių  slankų. Stebėjome nuo kelio kylančius paslaptinguosius lėlius,   į Mariaus švilpčiojimą  atsišaukiančias pilkąsias meletas. Paplatelės take, Paburgėje bei  Grigaičiuose akį džiugino iš žiemaviečių sugrįžę sketsakaliai, paprastosios medšarkės, raudongalvės sniegenos, kiauliukės, paprastosios medšarkės. Plokštinės eglynuose klausėmės retų mažųjų musinukių, baltabruvių nykštukų, radome jerubių kapstymosi  ir purenimosi vietų.  Platelių ežere  užsieniečiai turėjo progos stebėti ne tik didžiuosius dančiasnapius, klykuoles, bet ir retus rudakaklius narus, rudakaklius bei raguotuosius kragus. Visi liko sužavėti  mūsų parko buveinių įvairove ir sparnuočių pasaulio gausa.  Užsieniečių ornitologų vadovas Kristupas iš Vokietijos pažadėjo ir ateityje atvežti paukščių stebėjimu besidominčius turistus.

Marija Jankauskienė

Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė

Autorės nuotraukose:

  1. Plokštinės miškuose ornitologai klausėsi ir stebėjo miško paukščius.
  2. Pakeliui į Paburgės kraštovaizdžio draustinį.

 

Scroll to top