Užbaigtas vapsvaėdžių monitoringas

2018-08-10 / Žemaitijos NP

Vapsvaėdis – plėšrus paukštis, gyvenantis įvairaus tipo miškeliuose, šalia kurių yra pievų, ganyklų pelkių. Neįgudusiam stebėtojui jį gana sunku atskirti nuo  gana įprasto paprastojo suopio.  Vapsvaėdžiai daugiausia minta vapsvų lervomis,  sugeba vapsvų lizdus iškasti iš žemės, palikdami  stipriomis kojomis iškapstytą žemę. Jei lizde yra jaunikliai, korius su  visomis lervomis neša į lizdą.  Šiemet šiems įdomiems plėšriesiems paukščiams vasara gana palanki, nes vapsvų yra pakankamai. Be to vapsvaėdžiai papildomai maitinasi kitais vabzdžiais,  varliagyviais, neatsisako ir smulkių paukščiukų.   Nuo suopio skiriasi  kiek ilgesne uodega  bei sparnais, lengvesniu skrydžiu,  žemyn nuleistais sparnais, kitais smulkesniais požymiais.   Ypatingai ryškus šio paukščio bruožas sugebėjimas skrendant suploti   virš  nugaros iškeltais  sparnų galais.

Šiemet atlikome valstybinį vapsvaėdžių monitoringą Plinkšių miško biosferos poligone, kuris yra Paukščiams svarbi teritorija dėl ten perinčių vapsvaėdžių bei  pilkųjų meletų. Norint žinoti paukščių rūšių būklę šalyje yra atliekamos jų apskaitos  maždaug tokiomis pačiomis datomis, sąlygomis ir  tais pačias metodais skirtingose vietose.  Lietuvoje yra išskirtos aštuonios   Paukščiams svarbios saugomos teritorijos dėl vapsvaėdžių apsaugos. Vapsvaėdžių monitoringas  atliekamas sėdint pakilumoje apie 1 kilometro  atstumu nuo miško ir žiūronų bei teleskopo pagalba  stebint iš kur pakyla ir kur nusileidžia šie reti, saugomi paukščiai. Tokių taškų apie Plinkšių miško biosferos poligoną yra  dešimt. Kiekviename taške sėdima po tris valandas. Fiksuojamos ir kitos plėšrių paukščių rūšys. Kadangi stebimoje saugomoje teritorijoje yra ne tik Plinkšių ežeras (393 ha), bet ir seklūs, žuvingi Pasruojės  žuvininkystės ūkio tvenkiniai, paukščių įvairovė gana didelė, tarp jų nemažai retų, saugomų rūšių: juodasis gandras, jūriniai ereliai, ereliai žuvininkai, mažieji ereliai rėksniai, juodasis peslys, sketsakalis, pelėsakalis, pievinės ir nendrinės lingės, vištvanagis ir vapsvaėdžiai,  didieji baltieji garniai.

Vapsvaėdžių monitoringas Lietuvoje atliekamas kas trys metai  nuo 2006 metų. Palyginus ankstesnes apskaitas su šiais metais atliktomis, pastebimas visų paukščių, tame tarpe ir vapsvaėdžių skaitlingumo sumažėjimas. Mano nuomone šiuo metu Plinkšių miško biosferos poligone gyvena ne daugiau kaip 8  poros šių retų paukščių.  Mokslininkai  vapsvaėdžio apsaugos būklę Lietuvos   paukščių apsaugai svarbiose teritorijose vertina kaip  nepilnai palankią arba nepalankią, nes   perintys paukščiai trikdomi ūkininkaujant miškuose, o maitinimosi buveinės prarandamos dėl  natūralių pievų ir miško aikščių užžėlimo, užsodinimo mišku ar suarimo.

Nuotraukose:

  1. Vapsvaėdis (nuotrauka http://www.naturfoto.cz/fotografie/ptaci/vcelar-lesny-163313.jpg)
  2. Vapsvaėdžiui tinkamas kraštovaizdis (nuotr.  Jankauskienės).

Marija Jankauskienė

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos

Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė

Scroll to top