Ūkininkė – nepažintų vorų tyrėja

2021-11-23 / Žemaitijos NP

Vorai daug kam kelia baimę arba pasišlykštėjimą… Tai atkeliavę iš gąsdinimų, iš to, kad juos daugiausia esame įpratę matyti tamsiuose kampuose, plyšiuose ar apleistuose statiniuose. Baimė, nes jų nepažįstame, jais nesidomime… O vorų yra labai įvairių, tame tarpe ir tikrų gražuolių!

Stirbaitiškė gamtos mylėtoja Zina Jokšienė ne tik nebijo vorų, bet ir stengiasi juos aptikti, stebėti, perprasti jų gyvenimo ypatumus, nupaveiksluoti ir apibūdinti iki rūšies.  Visur ir visada su savimi nešiojasi fotoaparatą. Dirbdama bet kokį darbą arba per atokvėpio valandėles visada apžiūri šalia esančią aplinką, gal kažką judančio ar augančio pamatys, užfiksuos. Per paskutinius 3 metus Zina nupaveikslavo ir talkinant geriausiam Lietuvos vorų specialistui  Algirdui Vilkui, apibūdino net 58  vorų rūšis.  Jai buvome nusiuntę Žemaitijos nacionalinio parko vorų tyrimo ataskaitą su pas mus rastų vorų rūšių lotynišku sąrašu. Žemaitijos nacionalinio parko vorus 1991 ir 2007 metais tyrė geriausias Lietuvos vorų specialistas Algirdas Vilkas. Tais metais atliktų tyrimų metu Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje atrasta ir apibūdinta 115 rūšių, kurios priklauso 21 šeimai ir 67 gentims.

Ūkininkė-gamtos tyrinėtoja Zina Jokšienė Žemaitijos nacionalinio parko vorų sąrašą papildė   net 15 naujų rūšių! Ji pateikė visų penkiolikos minėtų vorų nuotraukas su lietuviškais ir lotyniškais pavadinimais. Vorus iš nuotraukų padėjo apibūdinti vorų specialistas Algirdas Vilkas.  Taigi, šiuo metu Žemaitijos nacionalinio parko vorų sąrašą sudarys 130 vorų rūšys.

Vorai atlieka svarbų vaidmenį ekosistemos gyvenime. Jie sunaikina nemažai įvairių kenkėjų, gali reguliuoti jų kiekį. Biotopuose vorai užima įvairias nišas. Vieni gyvena miško paklotėje ir bėgioja dirvos paviršiumi vikriai pagaudami, į savo urvelį įsitraukdami grobį. Kiti prie pat žemės paviršiaus nusitiesia lipnias gaudomųjų siūlų gijas, į kurias įsivelia žeme bėgiojantys vabzdžiai. Dar kiti vorai gyvena ant augalų, krūmų ir medžių. Čia tarp šakų įsirengia apskritus ir kitokios formos gaudomuosius tinklus. Be to, vorai lengvai orų srovių pagalba pernešami iš vienos vietovės į kitą. Todėl aplinkos būklės įvertinimui svarbi ir vorų rūšinė sudėtis, leidžianti įvertinti abiotines ir biotines sąlygas tam tikruose biotopuose (Algirdas Vilkas).

 

Ekologė Marija Jankauskienė

Scroll to top