Viešbučiai

Internetiniame puslapyje yra teikiama informacija tik apie tuos viešbučius, kurie yra sertifikuoti Žemaitijos nacionalinio parko produkto ženklu. Šis ženklas padeda keliaujantiems atrasti, o vietos žmonėms populiarinti savo bendruomenių projektus ir paslaugas, kurios atitinka pagrindines darnaus vystymosi vertybes.Daugiau apie produkto ženklą: http://zemaitijosnp.lt/zemaitijos-np-produkto-zenklas/
Scroll to top