Trys  Karaliai

2024-01-08 / Žemaitijos NP

Sausio 6 dieną – Trys Karaliai. XX a. pirmoje pusėje tarp Kalėdų ir Trijų karalių po Platelių apylinkes vaikščiojo vyrai persirengę Trim Karaliais, žvaigždę nešė angeliuku apsirėdęs berniukas arba mergaitė. Leidimą vaikščioti po kaimus Trys Karaliai gaudavo iš kunigo. Užėję į namus, pagarbindavo Dievą, giedodavo giesmes, šventinta kreida virš durų užrašydavo raides: C, M, B (Lietuvoje dažniausiai vietoj C rašoma K) reiškia Trijų Karalių pirmąsias raides arba palaiminimą lotynų kalba: Christus mansionem benedicat („Telaimina Kristus šiuos namus“).

2010 m. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija atgaivino  po antro pasaulinio karo sunykusią Trijų karalių tradiciją. Platelių kultūros centro folkloro ansamblio ,,Platelē” dalyviai persirengę Karaliais lankė Platelių, Gilaičių, Dovainių, Beržoro žmones. Sausio 6 dieną  gerąją naujieną skelbdami, giesmes giedodami vaikščiojo trys karaliai: Aivaras Alminas, Stasys Jakštas, Matas Jogminas, žvaigždę nešė angeliukas – Lukas Jogminas.

Palaimintų Naujų metų!

Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyr.  specialistė Aldona Kuprelytė                                                

Scroll to top