Trys karaliai

2023-01-06 / Žemaitijos NP

Sausio 6 dieną – Trys Karaliai. Žmonės sako, kad iki Trijų Karalių diena pailgėja per gaidžio žingsnį. XX a. pirmoje pusėje tarp Kalėdų ir Trijų karalių po Platelių apylinkes vaikščiojo vyrai persirengę Trim Karaliais, žvaigždę nešė angeliuku apsirėdęs berniukas arba mergaitė. Leidimą vaikščioti po kaimus Trys Karaliai gaudavo iš kunigo. Užėję į namus, pagarbindavo Dievą, giedodavo giesmes, šventinta kreida virš durų užrašydavo karalių vardų raides. Raidės: C, M, B ( Lietuvoje dažniausiai vietoj C rašoma K) reiškia Trijų Karalių pirmąsias raides arba palaiminimą lotynų kalba: Christus mansionem benedicat („Telaimina Kristus šiuos namus“). Žmonės Karalius vaišino, ko nors duodavo. Karalių užrašytas raides virš durų laikydavo kas kelias dienas, kas – savaitę, kas – iki Grabnyčių.

2010 m. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija atgaivino po antro pasaulinio karo sunykusią Trijų karalių tradiciją. Platelių kultūros centro folkloro ansamblio ,,Platelē” dalyviai persirengę Karaliais lankė Platelių, Gilaičių, Dovainių, Beržoro žmones. Sausio 6 dieną gerąją naujieną skelbdami, giesmes giedodami vaikščiojo trys karaliai: Aivaras Alminas, Gintaras Antanavičius, Matas Jogminas, žvaigždę nešė angeliukas – broliukas Lukas Jogminas.

Tegul pildosi Trijų karalių sveikinimai.

Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyr. specialistė Aldona Kuprelytė

Scroll to top