Trys Karaliai

2022-01-07 / Žemaitijos NP

Sausio 6 dieną – Trys Karaliai. Žmonės sako, kad iki Trijų Karalių diena pailgėja per gaidžio žingsnį. XX a. pirmoje pusėje tarp Kalėdų ir Trijų karalių po Platelių apylinkes vaikščiojo vyrai persirengę Trim Karaliais, žvaigždę nešė angeliuku apsirėdę berniukas arba mergaitė. Leidimą vaikščioti po kaimus Trys Karaliai gaudavo iš kunigo. Užėję į namus, pagarbindavo Dievą, giedodavo giesmes, užrašydavo virš durų karalių vardų raides. Žmonės Karalius vaišino, ko nors duodavo. Karalių užrašytas raides virš durų laikydavo kas kelias dienas, kas – savaitę, kas – iki Grabnyčių.

2010 m. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija atgaivino  po antro pasaulinio karo sunykusią Trijų karalių tradiciją. Platelių kultūros centro folkloro ansamblio ,,Platelē” dalyviai persirengę Karaliais lankė Platelių, Gilaičių, Dovainių, Beržoro žmones. Sausio 6 dieną  gerąją naujieną skelbdami, giesmes giedodami vaikščiojo trys karaliai: Aivaras Alminas, Stasys Jakštas, Adrijus Alminas, žvaigždę nešė net du angeliukai – broliukai Lukas ir Matas Jogminai.

Linkime, kad Trijų karalių sveikinimai išsipildytų.

Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr.  specialistė Aldona Kuprelytė      

Scroll to top