Trys Karaliai

2021-01-06 / Žemaitijos NP
Trys karaliai Beržoro miestelyje, XX a. 4 dešimt.

Sausio 6 dieną – Trys Karaliai. Žmonės sako, kad iki Trijų Karalių diena pailgėja per gaidžio žingsnį. Seniau Trijų Karalių išvakarėse virš durų šventinta kreida užrašydavo tris pirmąsias karalių raides, o jų priekyje kryželius (+K+M+B). Kryželiai prieš karalių vardus, reiškia išminčių, aplankiusių Jėzų, šventumą. Kartais nerašydavo, laukdavo,  kol ,,karaliai“ padarys. Kiti dar virš jų nupiešdavo žvaigždę. XX a. pirmoje pusėje tarp Kalėdų ir Trijų karalių po Platelių apylinkes vaikščiojo vyrai persirengę Trim Karaliais, žvaigždę nešė angeliuku apsirėdę berniukas arba mergaitė. Leidimą vaikščioti po kaimus Trys Karaliai gaudavo iš kunigo. Užėję į namus, pagarbindavo Dievą, giedodavo giesmes, užrašydavo virš durų karalių vardų raides. Žmonės Karalius vaišino, ko nors duodavo. Karalių užrašytas raides virš durų laikydavo kas kelias dienas, kas – savaitę, kas – iki Grabnyčių.

2010 m. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija atgaivino  po antro pasaulinio karo sunykusią Trijų karalių tradiciją. Folkloro ansamblio ,,Platelē” dalyviai persirengę Karaliais lankė Platelių apylinkių žmones. Šiemet dėl  koronaviruso karaliai Jūsų namų nelankys. Šventinta kreida raides užsirašykite patys.

Linkime, kad visos užklupusios bėdos kuo greičiau pasitrauktų iš mūsų krašto. 

Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr.  specialistė Aldona Kuprelytė

Scroll to top