Trys Karaliai

2019-01-10 / Žemaitijos NP

Platelių krašte dar tarpukaryje tarp Kalėdų ir Trijų karalių po kaimus vaikščiojo Trys karaliai.      Karaliais persirengę vyrai atrodydavę įspūdingai: ilgi ligi žemės drabužiai, blizgančios karūnos. Priekyje jų žvaigždę nešė angeliuku apsirėdęs berniukas arba mergaitė. Karaliai iš kunigo gaudavo leidimą vaikščioti po kaimus. Dažniausiai tai būdavo žmonės iš kito kaimo; Platelių apylinkėse vaikščiojo karaliai net iš Plungės. Įėję į namus, pagarbindavo Dievą, šventinta kreida užrašydavo virš durų karalių vardų raides, jei to iš anksto nebūdavo padarę patys šeimininkai, giedodavo šventas giesmes (net lotyniškai), kartais duodavo saldainių vaikams. Patys niekada nieko neprašydavo, bet šeimininkai dažnai jiems ko nors duodavo. Dažniausiai pinigų. Persirengėlių laukdavo. Karalių užrašytas raides virš durų laikydavo kas kelias dienas, kas – savaitę, kas – iki Grabnyčių.

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija 2010 m. atgaivino  po antrojo pasaulinio karo nunykusią Trijų karalių tradiciją. Kasmet Parko folkloro ansamblio ,,Platelē” dalyviai, persirengę Karaliais, lanko Platelių apylinkių žmones. Šiemet, sausio 5 dieną,  gerąją naujieną skelbdami, giesmes giedodami vaikščiojo trys karaliai: Aivaras Alminas, Stasys Jakštas, Adrijus Alminas, žvaigždę nešė angeliukas – Akvilė Rimkutė.

 

Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė

Aldona Kuprelytė

Scroll to top