Trijų Karalių sveikinimai

2018-01-09 / Žemaitijos NP

Senieji Platelių apylinkių žmonės prisimena, kad tarpukaryje tarp Kalėdų ir Trijų karalių po kaimus vaikščiojus Tris karalius. Karaliais persirengę vyrai atrodydavę įspūdingai: ilgi ligi žemės drabužiai, blizgančios karūnos. Priekyje jų, žvaigždę nešė angeliuku apsirėdęs berniukas arba mergaitė. Karaliai iš kunigo gaudavo leidimą vaikščioti po kaimus. Dažniausiai  tai būdavo žmonės iš kito kaimo. Platelių apylinkėse vaikščiojo karaliai net iš Plungės. Įėję į namus, pagarbindavo Dievą, užrašydavo virš durų karalių vardų raides, jei to iš anksto nebūdavo padarę patys šeimininkai, giedodavo šventas giesmes (net lotyniškai), kartais duodavo saldainių vaikams. Patys niekada nieko neprašydavo, bet šeimininkai dažnai jiems ko nors duodavo. Dažniausiai pinigų. Persirengėlių laukdavo. Karalių užrašytas raides virš durų laikydavo kas kelias dienas, kas – savaitę, kas – iki Grabnyčių. Įdomų pasakojimą apie tris karalius papasakojo  Justina Kvašinskienė (1931- 2013).  Ji gimė ir  gyveno  Stirbaičių kaime, netoli Platelių. Vaikystėje į tėvų sodybą atėjo trys jauni, apsirėdę trim karaliais, vyrai.  Svečiai buvę iš tolimo,  Alksnėnų kaimo. Vienas jų nešė ir žvaigždę. Jų  apsiaustai buvo ilgi, o žvaigždė buvus išpjauta iš ,,blėkos” (skardos), su spinduliais – graži. Pagiedoję net kelias giesmes, užrašė virš durų karalių vardų raides su kryžiukais priekyje. Tolimi svečiai paprašę nakvynės.  Justinai įdomu buvo stebėti, kaip nusiplovę grimą (suodžius ir kt.) trys karaliai virto jaunais vaikiais (vyrais). Ryte, vėl pasirėdę karaliais, iškeliavo.

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija 2010 m. atgaivino gražią,  po antro pasaulinio karo nunykusią Trijų karalių tradiciją. Kasmet Parko folkloro ansamblio ,,Platelē” dalyviai persirengę Karaliais lanko Platelių apylinkių žmones. Šiemet, sausio 6 dieną  gerąją naujieną skelbdami, giesmes giedodami vaikščiojo trys karaliai: Aivaras Alminas, Paulius Šatkauskas, Stanislovas Vyšniauskas, žvaigždę nešė angeliukas Adrijus Alminas. Linkime, kad Trijų karalių sveikinimai išsipildytų.

Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Aldona Kuprelytė

 

Scroll to top