Trijų karalių giesmelė

2016-01-11 / Žemaitijos NP

Trys karaliai atėjo,

Dievui pasikloniojo,

Dabar pas mus ateina

Tuos namelius aplankyti,

Jums linksmybių padaryti.

Gerai prašom priimti…

(Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, F 5, B.1)

Po Naujųjų metų, pirmoji šventė, sausio 6 dieną – Trys Karaliai. Platelių apylinkių žmonės jau priprato, kad tarp Kalėdų ir Trijų karalių po Platelių apylinkes vaikščioja vyrai persirengę trim karaliais, žvaigždę neša angeliuku apsirėdęs berniukas. Septintus metus Žemaitijos nacionalinio parko folkloro ansamblio ,,Platelē” dalyviai persirengę karaliais lankė Platelių apylinkių žmones. Sausio 5 dieną  gerąją naujieną skelbdami, giesmes giedodami vaikščiojo trys karaliai: Aivaras Alminas, Jonas Šatkauskas, Stanislovas Vyšniauskas, žvaigždę nešė angeliukas Adrijus Alminas. Karaliai virš aplankytų namų durų šventinta kreida užrašė tris pirmąsias karalių raides, o jų priekyje kryželius (+K+M+B). Kryželiai prieš karalių vardus, reiškia išminčių, aplankiusių Jėzų, šventumą, o  durų staktas paženklinus karalių raidėmis buvo tikima, kad namai bus apsaugoti nuo piktųjų dvasių.

 

 

 

Scroll to top