Teritorijos patikrinimo 2017 m. sausio 3 d. rezultatai

2017-01-05 / Žemaitijos NP

Žemaitijos nacionalinio parko darbuotojai nuolat teritorijoje atlieka planinius ir neplaninius patikrinimus. 2017 m. sausio 3 d. Kraštotvarkos skyriaus specialistai atliko planinį patikrinimą. Jo metu buvo tikrinami Žemaitijos nacionaliniame parke esančio Platelių ežero vandens lygio matuoklio parodymai, Žemaitijos nacionalinio parko Paplatelės miško kertinės buveinės, gamtos paveldo objektas – eglė ir potencialiai vertingi medžiai, plėšriųjų paukščių lizdai, Plokštinės gamtiniame rezervate pagal lūšių apsaugos programą įrengtos biotechninės priemonės.

Patikrinimo metu:

1. Paimti Platelių ežero gruodžio mėnesio vandens lygio matavimo skaitmeniniai duomenys iš automatinio matuoklio. Gruodžio 31 d. užfiksuotas 146,499 m. ežero vandens lygis yra aukščiausias per paskutiniuosius 4 metus.

2. Patikrinta Žemaitijos nacionalinio parko gamtos paveldo objekto storiausios eglės būklė (būklė gera). Eglė auga kertinėje miško buveinėje. Gruodžio mėn. paskutinėmis dienomis stiprūs vėjo gūsiai (siekė 15–20 m/s) išvertė keletą greta augusių eglių. Būtina stebėti gamtos paveldo objekto sanitarinę būklę.

3. Pamatuota viena iš kelių žinomų, storiausių pušų Žemaitijos nacionaliniame parke.  Apimtis siekia 287 cm. Medis vertas gamtos paveldo objekto statuso.

4. Rasta neatpažintų orchidinių augalų ( praėjusių metų seni, 5 sudžiuvę žiedynai), augavietė eglyne. Vasarą ją būtina patikrinti.

5. Paplatelės miške patikrinti 2 plėšriųjų paukščių (jūrinio erelio, mažojo erelio rėksnio) lizdai. Lizdus paukščiai remontuoja, naudoja.

6. Šernų veiklos stebėjimui Plokštinės gamtiniame rezervate įrengta ir palikta filmavimo kamera.

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Kraštotvarkos vyr. specialistas Saulius Sidabras  ir vyresn. specialistas Sigitas Kvašinskas

Scroll to top