Tautodailės, kryždirbystės metai

2020-07-29 / Žemaitijos NP

,,Keliaujanti“ koplytėlė

Nuo seno prie kelio Plateliai-Žemaičių Kalvarija, Montvydinės miške, kryžkelėje prie kelio atsišakojimo į Barstyčius prie didelės eglės kabėjo koplytėlė su Rūpintojėliu. Ją padarė ir pakabino Antanas Katkus iš gretimo Paežerės Rūdaičių kamo. Prieš kokius dvidešimt metų kažkas pavogė Rūpintojėlio skulptūrą, pati koplytėlė nuo metų naštos sukiužo. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija nusprendė atkurti koplytėlę. Koplytėlę su Rūpintojėliu 2013 m. padarė menininkas, kryždirbys Antanas Vaškys. Saulutės kryžiaus autorius – mažeikiškis kalvis Virgilijus Mikuckis. 2014 m. pradžioje koplytėlė buvo pritvirtinta senosios koplytėlės vietoje – kryžkelėje prie didžiosios eglės. Eglę  užpuolė žievėgraužiai tipografai. 2017 m. didžioji eglė nudžiūvo. Koplytėlei teko ieškoti kitos vietos. 2017 m. pabaigoje ji buvo perkabinta prie ąžuolo, prie to paties kelio, Motvydinės pakraštyje, apie kilometrą nuo senosios vietos.

Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė

Aldona Kuprelytė

 

Scroll to top