1 Šv. Jurgio koplytstulpis. Fragmentas, A.Kuprelytės n., 2020-04-23
2020-04-23 / Žemaitijos NP

Scroll to top