Šventojo Jurgio koplytstulpis

2020-04-23 / Žemaitijos NP

Už Beržoro bažnytkaimio, prie kelio į Plungę 2016 m. pastatytas Šventojo Jurgio koplytstulpis. Koplytstulpis skirtas Žemaitijos nacionalinio parko 25 metų jubiliejui – Šventasis Jurgis Parko globėjas. Žemaitijos nacionalinis parkas įkurtas per Jurgines (1991 m. balandžio 23 d.).  Koplytstulpį su Šv.Jurgiu sukūrė menininkas A.Vaškys, kryžių-saulutę – kalvis V.Mikuckis. Kryžius yra su vėjarode, ant kurios iškalti koplytstulpio pastatymo metai – 2016. 2017 metais per tris karalius koplytstulpį tuometinis Platelių klebonas Rimvydas Marozas pašventino. Koplytstulpis prie Beržoro ežero pastatytas ne šiaip sau. Mokytoja, tautodailininkė Stanislava Andriuškaitė (1917-2009) pasakojo, kad vaikystėje iš Šliktinės kaimo (Skuodo r. sav.) į Plungę važiuodavo pro Platelius, Beržorą. Visada, pravažiavus Beržoro bažnytkaimį, prašydavo tėvo sustoti prie Ripkauskų sodybos, kur prie ežero stovėjo koplytstulpis su spalvinga švento Jurgio skulptūra. Kovojantis su smaku (slibinu) raitelis mažai mergaitei labai patiko.

Seniau Šv. Jurgis buvo nepaprasta diena ūkininkams – tradicinė gyvulių šventė. Meldėsi, davė bažnyčiai išmaldą, kad Šv. Jurgis globotų jų gyvulius, paukščius, prašė ankstyvo pavasario. Iš kiekvieno ūkio ėjo į pamaldas bažnyčioje: pasimelsti, paprašyti gyvulių patrono – Šv. Jurgio savo gyvuliams, paukščiams sveikatos, išvengti ligų, maro. Kas liko namuose dirbo dirbo ūkio darbus, išleido pirmąją dieną į lauką, ganyklą gyvulius: galvijus ir avis, paukščius.

Žemaičiuose buvo garbinamas ir kiekvieno šviesesnio ūkininko gerojoje troboje ant sienos kabojo gyvulių, karių, ir silpnesniųjų globėjo –  Šv.Jurgio paveikslas. Dažnoje sodyboje koplytstulpyje ar koplytėlėje buvo Šv. Jurgio skulptūra.

Su Šventu Jurgiu, Žemaitijos nacionalinio parko gimtadieniu!

 

Žemaitijos nacionalinio parko Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė

Aldona Kuprelytė

 

Scroll to top