Švento Juozapo koplytstulpis

2020-04-17 / Žemaitijos NP

Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius paskelbė Tautodailės ir UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metais. 2008 m. Kryždirbystė ir kryžių simbolika Lietuvoje  įtraukta į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. 2020 metais Žemaitijos nacionalinio parko direkcija numatė pristatyti unikalius mažosios architektūros objektus. Pirmai pažinčiai – Šv. Juozapo koplytstulpis.

Plateliuose netoli bažnyčios stovi Šv. Juozapo koplytstulpis. Koplytstulpis buvo  sumanytas ir pastatytas Platelių bažnyčios jubiliejui atminti.  Projekto sumanytoja ir fundatorė – Žemaitijos nacionalinio parko direkcija.  Idėją, koks turi būti koplytstulpis, padiktavo Platelių bažnyčios istorija. Dabartinės, 1744 m. Platelių bažnyčios statytojas buvo klebonas Juozapas Vaitkevičius, 1776 m. palaidotas Platelių bažnyčioje po Šventosios Šeimos altoriumi. Nuspręsta koplytstulpį skirti bažnyčios statytojui. Šv. Juozapo skulptūros pavyzdžio aplinkinėse koplytėlėse ar koplytstulpiuose nebuvo. Norėta sekti šio krašto kryždirbystės tradicijas. Telšių ,,Alkos“ muziejuje buvo nufotografuotos ten saugomos šv. Juozapo skulptūros iš Platelių apylinkių. 2004 m. koplytstulpį sukūręs Žemaitijos nacionalinio parko amatų meistras, menininkas Antanas Vaškys pasinaudojo šv. Juozapo skulptūrų pavyzdžiais. Koplytstulpio aukštis – apie 7 metrai, skulptūros aukštis – 1,4 metro. Ant koplytstulpio stiebo yra išskaptuotas užrašas ,,PLATELIŲ BAŽNYČIA 1744-2004. PASTATYTA ŠV. KAZIMIERO METAIS“.

2007 metais Antanas Vaškys dalyvavo Lietuvos nacionalinio kultūros centro konkurse „Aukso vainikas“, kuriam vertinti buvo pateiktas  Benediktinis kryžius, koplytstulpiai su šv.Izidoriumi, Jonu Nepomuku ir aprašomas šv. Juozapo koplytstulpis. Antanas Vaškys tuomet pirmą kartą buvo apdovanotas ,,Aukso vainku“ už šiuos kryždirbystės darbus (2014  m. gavo antrą ,,Aukso vainiką“ už kryždirbystę).

Žemaitijos nacionalinio parko Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė

Aldona Kuprelytė

Scroll to top