Skelbiamas konkursas „Žemaitija versle: prekių ženklai, pavadinimai, rinkodaros ir turizmo strategijos“

2019-02-05 / Žemaitijos NP

„Kas pruotings, tas baguots“, – sako žemaitiška patarlė. Darbštieji Žemaitijos verslininkai, paslaugų teikėjai ir prekių ženklų savininkai kviečiami dalyvauti konkurse „Žemaitija versle: prekių ženklai, pavadinimai, rinkodaros ir turizmo strategijos“, kurį organizuoja Lietuvių kalbos institutas. Šio konkurso metu bus išrinktas tarmiškiausias, originaliausias ir meniškiausias Žemaitijos regiono prekės ženklas, keliantis regiono prestižą.

Žemaitijos regionui būdingos stiprios tradicijos, todėl konkursas atkreips dėmesį į šio regiono etninį išskirtinumą ir tarminį turtingumą. Be to, atskleis verslininkų kūrybiškumą, kaip pasitelkiant etninį paveldą galima kurti prekės ženklą ir produktus. Tikimasi, kad iniciatyva padės puoselėti regiono tapatybę.

2019 m. yra paskelbti Žemaitijos metais, todėl Lietuvių kalbos institutas, siekdamas išryškinti Žemaitijos paveldo ir tradicijų unikalumą, tarmės kitoniškumą, be šio konkurso, organizuoja ir seminarą „Kaip tarmė padeda verslui“. Baigiamasis konkurso renginys ir seminaras vyks 2019 m. kovo 7 d. Telšiuose, Žemaičių muziejuje „Alka“ (Dailės salėje).

Renginio metu Žemaičių muziejuje „Alka“ bus surengta konkurso dalyvių eksponatų ir menotyrininko Sauliaus Pilinkaus senųjų lietuviškų prekių ženklų (saldainių dėžučių, popierėlių) paroda.

Konkurso partneriai: Telšių rajono savivaldybė, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus, Žemaitijos nacionalinis parkas, Kretingos muziejus, Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka, Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešoji biblioteka, Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka.

PATVIRTINTA

Lietuviu kalbos instituto

2019 m. sausio 15 d.  Įsakymu  Nr. KT -3

KONKURSO „ŽEMAITIJA VERSLE: PREKIŲ ŽENKLAI, PAVADINIMAI, RINKODAROS IR TURIZMO STRATEGIJOS“ NUOSTATAI

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Konkurso „Žemaitija versle: prekių ženklai, pavadinimai, rinkodaros ir turizmo strategijos“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, dalyvius ir organizavimo tvarką.
 3. Konkursą organizuoja Lietuvių kalbos institutas. Partneriai: Telšių rajono savivaldybė, Žemaičių muziejus „Alka“, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus, Šilalės kraštiečių draugija.
 4. Konkurso tikslai:

3.1. atkreipti dėmesį į tarmiškumą Žemaitijos regione;

3.2. puoselėjant tarmiškumą, kurti vietovės pridėtinę vertę, kuri kelia prestižą, stiprina gyventojų savimonę, formuoja palankią viešąją nuomonę;

3.3. skatinti kurti ir puoselėti regioninės tapatybės, kaip pridėtinės regiono vertės mato, sampratą.

 1. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
 2. Konkurse gali dalyvauti Žemaitijos verslininkai, paslaugų teikėjai, prekių ženklų savininkai.
 3. Konkurso dalyvis gali pateikti neribotą prekių ženklų skaičių.
 4. Prekinis ženklas turi būti originalus, sukurtas / pateiktas konkurso dalyvio. Ženklas neturi pažeisti jokių įstatymų ar trečiųjų šalių teisių (autorinių teisių, patentų, prekių ženklų, verslo paslapčių ar kitokių nuosavybės ar turtinių teisių, įstatymų dėl šmeižto, garbės ir orumo, privatumo, viešumo, asmenybės teisių, susitarimų teisių bet kokio asmens, įstaigos ar kito subjekto teisių).
 5. Dalyvis konkursui turi pateikti:

7.1. prekės ženklą – simbolį, piešinį, emblemą, pakuotę, pačios prekės erdvinę charakteristiką, t. y. vaizdą. ir kt. – pateikti elektroninėmis priemonėmis;

7.2. užpildytą formą (žr. 1 priedą) (būtina nurodyti savo vardą, pavardę, įmonės pavadinimą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) ir trumpą ženklo aprašą.

 1. Konkursui informaciją reikia pateikti iki 2019 m. vasario 22 d. elektroniniu paštu laima.nerkeviciene@lki.lt arba pristatyti adresu: Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos židinys, P. Vileišio g. 5, 10308 Vilnius, Lietuva, konkursui „Žemaitija versle: prekių ženklai, pavadinimai, rinkodaros ir turizmo strategijos“.
 2. Jeigu autorius konkursui pateikia ne visą informaciją, jo prekių ženklas konkurse nedalyvauja.
 3. Baigiamasis konkurso renginys vyks 2019 m. kovo 7 d. Žemaičių muziejuje „Alka“, Dailės salėje (Muziejaus g. 31, Telšiai).

III. VERTINIMO KRITERIJAI

 1. Konkurso vertinimo komisija, vertindama prekių ženklus, pavadinimus, atsižvelgia į:

11.1. tarmiškumą Žemaitijos prekių ženkle;

11.2. ženklo originalumą;

11.2. ženklo meniškumą.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS Visa informacija, susijusi su konkursu, bus skelbiama Lietuvių kalbos instituto interneto svetainėje (http://lki.lt/) ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje (Lietuvių kalbos institutas); Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje (http://www.telsiai.lt/); Žemaičių muziejaus „Alka“ interneto svetainėje (http://www.muziejusalka.lt); Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus interneto svetainėje (http://www.silalesmuziejus.lt/); Žemaitijos nacionalinio parko interneto svetainėje (http://www.zemaitijosnp.lt); Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko
  viešosios bibliotekos interneto svetainėje (http://www.svb.lt); Kretingos muziejaus interneto svetainėje (http://www.kretingosmuziejus.lt); Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešosios bibliotekos interneto svetainėje (http://www.rietavovb.lt); Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos interneto svetainėje (http://www.abiblioteka.lt); Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos interneto svetainėje (http://www.mrvb.lt); Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos interneto svetainėje (http://www.kelmeszemaitesvb.lt) ir kitose informacinėse priemonėse.
 2. Iškilus klausimų, konkurso dalyviai gali kreiptis į Lietuvių kalbos instituto Infrastruktūros ir sklaidos skyrių tel. (8 5) 263 8112, el. paštu laima.nerkeviciene@lki.lt.
 3. 1 PRIEDAS KONKURSO „ŽEMAITIJA VERSLE: PREKIŲ ŽENKLAI, PAVADINIMAI, RINKODAROS IR TURIZMO STRATEGIJOS“ REGISTRACIJOS FORMA
Scroll to top