Senosios Velykų tradicijos

2022-04-15 / Žemaitijos NP

Beržoro bažnyčios velykiniai žalnieriai, A.Kuprelytės n.

XVII – XVIII a. iki 1864 metų labai triukšmingai šventė Velykas Kretingoje, Telšiuose, Alsėdžiuose, Plateliuose. Šeštadienį vakare po pamaldų giedoriai sėdo į klaupkas, giedojo giesmes, kalnus su triūbais,  per naktį budėdavo, laukdavo Velykų ryto. Septyni jauni vaikiai (jauni vyrai) aprengti senoviniais romėniškais, kareiviškais drabužiais, apginkluoti ginklais stovėjo sargyboje prie Kristaus karsto. Kad neišvargtų juos pakeisdavo kiti. Drabužiai ir ginklai buvo bažnyčios: 14 kareivių, kalavijai, lombardos (Kretingos bažnyčia). Po 1863 m. sukilimo carinė valdžia uždraudė. Prie Kristaus karsto pradėjo statyti du medinius Romos kareivius, apginkluotus mediniais kalavijais ir alebardais rankose. Už altoriaus, zakristijono pamokyti, vaikinai ,,muštravojo“ kareivius – už virvelės traukė, kilnojo jų rankose kalavijus, alebardus ir galvas sukinėjo į vieną ir kitą pusę, priešais vienas kitą. Kitur buvo tie kareiviai apginkluoti carinės Rusijos mediniais kardais ir šautuvais su durtuvais (Beržoras). Gyva Velykų žalnierių tradicija išliko Pievienuose, Mažeikių r.

Prieš Prisikėlimą ant vargonų gegutės balsu žmogus kukavo; reiškia pavasarį. Ten pat padarydavo dirbtinius žaibus, griaustinis grūmėjo, dideliu balsu trenkė (Alsėdžiai, Plateliai). Prasideda Prisikėlimas. Iš Kristaus karsto didelė šviesa, kuri apakina kareivius. Šviesos apakinti jie krinta ant žemės. Kristus išeina iš karsto. Iškilminga procesija, kunigas su Švenčiausiu eina nuo Kristaus karsto į šventorių. Už šventoriaus iš specialiai kalvio darbo padarytų trumpų patrankėlių (vad. mozeriais) į viršų šaudė, iš pištalietų leido į viršų spalvotas raketas (Kretinga, Alsėdžiai, Plateliai). Priešais procesiją persirengėliai ėjo. Jauni vyrai apsirengę skarmalais su medinėmis kaukėmis, jiems vadovavo velnias. Jie su botagais, kuproti, plaukuoti, ėjo šaukdami, kad Kristus neprisikėlė (Plateliai, Alsėdžiai, Žemaičių Kalvarija).

Parengta pagal  J.Mickevičiaus rankraščius saugomus Kretingos muziejuje (F5, b. 148).

Scroll to top